Wat is de rol van de raad in de Regionale Energiestrategie?

Wat is de rol van de raad in de Regionale Energiestrategie?

De energietransitie komt niet alleen op de Rijks- en provinciale overheid af, maar ook op de lokale. De gemeenteraad heeft dan ook een belangrijke rol te vervullen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES).

Om tot Regionale Energiestrategieën te komen is Nederland onderverdeeld in 30 regio’s. Binnen deze regio’s dienen doelen en acties opgesteld te worden om de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord te behalen. Gemeenteraden hebben vanuit hun verschillende rollen een belangrijke positie binnen dit omvangrijke proces.

Om het bewustzijn bij raadsleden van hun belangrijke rol en positie in dit proces te vergroten en hen op weg te helpen om deze rol in te vullen organiseert de Nederlandse Vereniging een aantal bijeenkomsten verspreid over het land. Wat is precies je rol binnen de RES? Hoe kan je je politieke rol vervullen binnen een RES-regio en hoe behoudt je je positie binnen een veelheid aan stakeholders? Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met u in gesprek over de antwoorden op deze vragen. Deelname is kosteloos en aanmelden kan via onderstaande linken. De bijeenkomsten starten om 19:45 (inloop vanaf 19:30) en er wordt afgerond om 21:15.

Meer informatie

Wanneer u meer wilt weten over de Regionale Energiestrategie en de keuzes die u hierbinnen kunt maken kunt u de Argumentenkaart raadplegen in onze digitale leeromgeving. Deze vindt u hier: informatiekaarten RES. Ook worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de rol van raadsleden in de warmtetransitie. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u in onze agenda: agenda.