Wat kan de gemeenteraad leren van de motie Jetten?

Wat kan de gemeenteraad leren van de motie Jetten?

De motie Jetten regelde een structurele verhoging van het budget voor de ondersteuning van Tweede Kamerleden. Wat kan de raad leren van hoe de Tweede Kamer dit aanpakte? We gaan daarover met raadsleden en Tweede Kamerleden in gesprek.

Het is nog lang niet vanzelfsprekend dat de raad zelf aan zet is om haar eigen ondersteuning te regelen en te bepalen hoeveel middelen hiervoor op de gemeentebegroting beschikbaar wordt gesteld. Raadsleden zijn vaak terughoudend in hun eigen ondersteuning, zeker in tijden van bezuinigingen.

Goed regelen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het belangrijk dat de ondersteuning voor raadsleden goed is geregeld, zodat de raad zijn rol als hoogste bestuursorgaan kan vervullen. Omdat het van belang is hierover met elkaar in gesprek te gaan, organiseren we op 11 december de online sessie 'In gesprek over je eigen ondersteuning'. 

Motie Jetten

Op 19 september 2019 is de motie van kamerlid Rob Jetten (D66) over de ondersteuning van parlementariërs en de financiering van politieke partije met ruime meerderheid aangenomen. De motie zorgt voor een structurele verhoging van zowel het budget voor de ondersteuning van parlementariërs als de subsidie aan politieke partijen op de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Raad aan zet

Het is tijd om als gemeenteraad dit ook te gaan regelen want de taken van raadsleden worden steeds meer en complexer. Denk aan de decentralisaties, meer samenwerkingsverbanden, de komst van de omgevingswet of de afspraken met betrekking tot het klimaatakkoord. Er is meer ondersteuning nodig om al deze taken te kunnen blijven uitvoeren.

Hoe pak je het aan?

Wat kunnen raadsleden leren van de motie Jetten? Hoe zorg je met collega-politici voor je eigen ondersteuning, zonder dat het direct een politieke lading krijgt? Tijdens de online sessie op vrijdag 11 december  bespreken we deze vragen met zowel Tweede Kamerleden als gemeenteraadsleden. Doel van de bijeenkomst is om raadsleden handvatten te bieden om fractieondersteuning goed bespreekbaar te maken binnen de eigen raad, over partijpolitieke lijnen heen. Klik hier om je aan te melden.

Meer informatie

Motie Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen 

Online sessie: in gesprek over je eigen ondersteuning