Wat kan een nieuwe gemeenteraad van de griffie verwachten?

Wat kan een nieuwe gemeenteraad van de griffie verwachten?

DORDRECHT - De griffie van de gemeente Dordrecht wil haar werk voor de gemeenteraad steeds beter doen. Maar wat houdt 'beter' concreet in? Samen met griffiemedewerkers en andere belanghebbenden is hierover nagedacht. Alle overwegingen zijn meegenomen in een kaart met kernwaarden en werkhoudingen van en voor de griffier.

Het is voor elke organisatie nuttig te werken met een expliciete cultuur. Dit houdt een helder gedefinieerde cultuur in die medewerkers met elkaar afspreken. Met kernwaarden en werkhoudingen waar medewerkers enthousiast over zijn en waar ze elkaar op kunnen aanspreken. Zodat voor iedereen duidelijk is: ‘Daarom doen we dit hier zo’.

De griffie van Dordrecht wilde ook haar waarden en werkhoudingen expliciteren en visualiseren op één griffiekaart. Anneloes Wepster, griffier van de gemeente Dordrecht, licht toe. “Zo’n kaart gaat ons helpen, daar ben ik van overtuigd. Niet alleen om op de griffie nog beter samen te werken, maar vooral ook om duidelijk te maken aan raadsleden, college en de ambtelijke organisatie waar onze griffie voor staat. En waar we op aanspreekbaar willen zijn.”

Denksessies

In drie denksessies met raadsleden, griffiemedewerkers, burgemeester en de gemeentesecretaris is de vraag  'Wat zijn de kernwaarden van de griffie en welke werkhoudingen passen hierbij?' behandeld. Het resultaat legden is vastgelegd vast op deze griffiekaart met zes kernwaarden en negenentwintig werkhoudingen.

In de laatste denksessie is ook nagedacht over hoe de griffie de griffiekaart praktisch kan gebruiken. Dat leverde bijna twintig ideeën op. Zo kan de griffie de kaart gebruiken in tussentijdse evaluatiegesprekken met de raad, voor individuele ontwikkelplannen en bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. En de griffie kan de kaart -zo net na de gemeenteraadsverkiezingen- natuurlijk ook goed gebruiken bij het inwerken van nieuwe gemeenteraadsleden. Die weten meteen wat ze concreet van de griffie kunnen verwachten en waar ze op aan zijn te spreken.

Wilt u meer weten over het gebruik van een argumentenkaart? Neem dan contact op met Dries Bartelink.