Wat staat je als raadslid te doen op weg naar 2018?

Wat staat je als raadslid te doen op weg naar 2018?

Als raadslid heb je nog een kleine twee jaar tot de raadsverkiezingen van 2018. Wat staat je als raadslid te doen? Hoe kun je er voor zorgen dat je als raadslid in weinig tijd je raadswerk zo doet dat je sterk bent in het gemeentehuis maar ook dat doet wat inwoners graag willen? Over de andere rol van het raadslid in de veranderende lokale omgeving gaat het in de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op vrijdag 20 mei in Lelystad.

Marcel Boogers van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) zal in Lelystad een toelichting geven op het rapport van de Rob dat donderdag aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk wordt aangeboden. Dit rapport heeft als titel 15,9 en verwijst daarmee naar de gemiddelde urenbesteding van raadsleden aan raadswerk. Het rapport van de Rob belooft adviezen en aanbevelingen over hoe raadsleden hun tijd effectiever kunnen besteden, wat er nodig is om het raadswerk beter te ondersteunen en te faciliteren en hoe raadsleden beter de verbinding kunnen maken met de samenleving.

Reactie door raadsleden

Op de presentatie van Boogers zal het Velsense raadslid Bram Diepstraten een reactie vanuit het perspectief van raadsleden geven. Vanuit Lelystad zal raadslid Sjaak Kruis, die zich bezig houdt met het thema Buitenraad, ingaan op de relatie raad en inwoners.

Uiteraard is er volop ruimte voor debat en discussie met de aanwezige raadsleden. Ook zullen er tips en voorbeelden gegeven worden hoe raadsleden de dialoog met de inwoners kunnen versterken.

In de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Lelystad zal het nieuwe magazine gepresenteerd worden. In dit magazine staan volop tips en adviezen hoe raadsleden door opleidingen beter kunnen scholen.

Het globale programma ziet er als volgt uit:

  • 14.00 – inloop
  • 14.30 – opening en welkom door Gerard Ram, raadslid Zaanstad en vice-voorzitter
  • 14.45 – Marcel Boogers, lid Raad voor het Openbaar Bestuur, over het Rob-rapport 15.9
  • 16.30 – Presentatie Magazine aan raadsleden
  • 17.30 – sluiting

In de komende dagen en weken vindt u op de website meer gedetailleerde informatie over het rapport van de Rob en het programma in Lelystad.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt deze bijeenkomst in het kader van de ondersteuning en professionalisering van het raadswerk van raadsleden. Inschrijven voor de bijeenkomst in Lelystad kan door een mail naar: info@raadsleden.nl. De bijeenkomst staat ook open voor raadsgriffiers.