Wat te doen bij (verbale) agressie en geweld?

DEN HAAG – Raadsleden die bedreigd worden door (verbale) agressie en geweld doen er verstandig aan altijd aangifte te doen. De burgemeester kan ook worden ingeschakeld. Uit onderzoek van Nieuwsuur in samenwerking met Raadslid.Nu is gebleken dat 1 op de 10 raadsleden, die te maken heeft gehad met agressie of geweld, overweegt of heeft overwogen te stoppen met raadswerk.

In geval van bedreiging doen raadsleden er volgens Raadslid.Nu verstandig aan het volgende stappenplan te volgen:

  1. Informeren van de burgemeester; ook burgemeester kan aangifte doen namens het raadslid;
  2. Altijd aangifte te doen bij de politie; politie is verplicht om in actie te komen;
  3. Afspraken maken over woordvoering media.
  4. Afhankelijk van de aard van de bedreiging, in overleg met de politie bescherming organiseren;
  5. In geval van (be)dreiging gemeenteraad informeren en bespreken hoe verder; 

De uitkomsten van de enquete onder raadsleden door Nieuwsuur in samenwerking met Raadslid.Nu zijn afgelopen donderdag 13 februari gepresenteerd in Nieuwsuur (zie ook: http://www.raadslid.nu/content/een-op-10-bedreigde-raadsleden-wil-stoppen).  Aan de enquete hebben tweeduizend raadsleden deelgenomen. Nederland telt 9 duizend raadsleden. De meest voorkomende vorm van agressie waarmee raadsleden zijn geconfronteerd is verbale agressie (ruim 16 procent), gevolgd door bedreiging en intimidatie (6 procent) en discriminatie (5 procent).

Schrijnend

Raadslid.Nu directeur Gerard Heetman noemt de cijfers ‘schrijnend’. ‘De afgelopen jaren is al veel aandacht besteed aan agressie en geweld tegen lokale bestuurders. De cijfers komen nog steeds overeen met de cijfers van de veiligheidsmonitor van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties twee jaar geleden. Ondanks de inzet van vele belangenorganisaties blijkt agressie jegens lokale bestuurders – in dit geval raadsleden – nog niet af te nemen. "Dit betekent dat we ons hiervoor blijven inzetten: bedreiging, agressie of geweld jegens lokale bestuurders, jegens anderen in het algemeen, is en blijft onacceptabel', aldus Heetman."

Uitschieters

In Amsterdam en Rotterdam krijgen raadsleden meer te maken met agressie en geweld (resp. 43 en 35 procent). Amersfoort schiet daar zelfs bovenuit met 50 procent. Bij de politieke partijen hebben vooral de SGP (45 procent) en de PvdA (41 procent) meer last van agressie en geweld.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier!