“We moeten echt voor de griffier gaan staan als hij kritiek krijgt”

“We moeten echt voor de griffier gaan staan als hij kritiek krijgt”

Raadsleden vertegenwoordigen niet alleen inwoners in de lokale politiek, formeel zijn ze ook werkgever van de belangrijkste hulptroep: de griffie. Uiteindelijk treden slechts een paar raadsleden namens de hele raad op in de werkgeverscommissie. Een onderschatte functie.

Lid zijn van de werkgeverscommissie is een belangrijke taak, want de commissie is verantwoordelijk voor de griffier die leiding geeft aan de griffie. Raadsleden Jan Smits (VVD) en Ricus Tiekstra (Groen Drimmelen) zijn lid van de werkgeverscommissie en vertellen graag wat hun bevindingen zijn in het VNG Magazine. 

Werkgeverscommissie

Volgens de Gemeentewet wijst de raad de griffier aan, die de leiding heeft over de medewerkers op de griffie. De werkgeverstaak van de raad gaat over die griffie. Collega-raadsleden van Smits beseffen doorgaans nauwelijks wat daar bij komt kijken. ‘Als ik het vertel, gaat er een wereld voor hen open.’

Arbeidsmarkt

Naast de formele kant zoals correspondentie voeren, functiewaardering en declaraties afhandelen, gaat het ook om het invullen van vacatures. ‘Tijdens de huidige raadsperiode van anderhalf jaar moesten we al twee vacatures binnen de griffie opvullen,’ zegt Smits. ‘Dan ben je als werkgeverscommissie echt aan de beurt om dit samen met de griffier op te pakken. Het levert namelijk veel werk op. Ook wij merken dan de effecten van de gespannen arbeidsmarkt.’

Veilig voelen

De werkgeverscommissie moet de griffier de positie verschaffen waarin hij zijn ondersteunende taak voor de raad het best kan verrichten. Tiekstra spreekt van ‘een zeer belangrijke opdracht’. ‘We moeten echt voor de griffier gaan staan als hij kritiek krijgt, bijvoorbeeld als de oppositie vindt dat de griffier te veel aan de kant van de coalitie staat of omgekeerd. En hij moet zich ook veilig voelen om de raad zo nu en dan een spiegel voor te houden.’ Raden dienen zuinig te zijn op de griffie. ‘De medewerkers van de griffie vormen de belangrijkste hulptroepen van de raad.’

Vertrouwelijk

Om de band tussen de raad en de werkgeverscommissie te versterken behoren de raadsleden de verslagen van de commissievergaderingen te ontvangen. Daarover zijn Smits en Tiekstra het eens. Maar wel vertrouwelijk. Smits: ‘En ook niet standaard. De vergaderingen gaan soms ook over personen en hun functioneren. Met het naar buiten brengen van die informatie moeten we zorgvuldig zijn.’

Betere griffies

Een goede uitoefening van de werkgeverstaak van de raad hangt voor een groot deel af van het functioneren van de werkgeverscommissie. Daarin valt nog wel wat te winnen. Met als perspectief volgens Tiekstra vooral nog betere griffies en griffiers. ‘Daar plukt de raad dan de vruchten van, en daarmee komt de democratie binnen een gemeente beter tot haar recht. Het is dus de moeite meer dan waard.’

Meer informatie

Lees hier het volledige artikel in VNG Magazine 'Werkgeverstaak raad: hulptroepen aanstellen' terug.

Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie is volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een zware functie.

Leden van de werkgeverscommissie die actief willen meedenken over hun belangrijke rol zijn van harte uitgenodigd voor de klankbordgroep werkgeverscommissieleden. Stuur een mail naar: info@raadsleden.nl voor aanmelding of meer informatie.

Lees hier meer over de griffie als hulptroep.