‘We moeten onszelf als raadsleden serieus nemen’

‘We moeten onszelf als raadsleden serieus nemen’

In de ideale situatie is de gemeenteraad een getrouwe afspiegeling van de lokale samenleving, zowel qua kennis als ervaring en achtergrond. Maar in de praktijk voelen groepen inwoners zich niet vertegenwoordigd. Daarmee komt het gezag van de raad in het geding, zo schets Hanneke Willemstein, Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een interview in VNG Magazine.

Om de gemeenteraad goed en krachtig in positie te brengen is het uitbreiden van de raadsgriffie een belangrijke factor, betoogt Hanneke Willemstein. ‘Als we onszelf serieus nemen, zorgen we dat we goed ondersteund worden door een toegeruste griffie’. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden strijdt voor een sterke raad die er toe doet. Waarbij raadsleden en raad een krachtige rol en positie hebben voor de inwoners in de lokale democratie. Volgens Willemstein dient de gemeenteraad een lekenbestuur te blijven waar iedereen, ongeacht opleidingsniveau, mee moet kunnen doen. Daarbij is een goed ondersteuningsprogramma voor raadsleden belangrijk.

Lokale Partijen

De Nederlandse vereniging voor Raadsleden bepleit al enkele jaren een gelijkwaardig financieel speelveld voor raadsleden van alle partijen. Het voorstel met een subsidieregeling voor elk raadslid zorgt daar niet voor. ‘Het voorstel lijkt aantrekkelijk want elk raadslid krijgt 250 euro. Het is echter geen structureel geld’. Ook is dit geld bestemd voor alle partijen waardoor de achterstandspositie van raadsleden van lokale partijen tegenover de collega’s van landelijke partijen nog niet is weggewerkt. Landelijke politieke partijen en daarmee hun lokale afdelingen krijgen wel een overheidssubsidie voor politieke partijen, lokale partijen krijgen dat niet.

Intimidatie

Een derde belangrijk punt dat Hanneke Willemstein benadrukt is intimidatie en bedreiging van raadsleden. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden is het noodzakelijk om daarover het gesprek te blijven voeren. Omdat het van belang is dat je als raadslid onbedreigd het woord kunt voeren. Ze verwijst dan ook naar het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur dat ondersteuning biedt voor raadsleden die te makken hebben met agressie, intimidatie en bedreiging. Bovendien is het ondersteuningsteam beschikbaar om gesprekken met gemeenteraden te voeren om de bewustwording over het effect van agressie, intimidatie en bedreiging te bespreken. Veel raadsleden blijken namelijk dat niet van elkaar te weten, terwijl zij allemaal daardoor beperkt worden in hun vrijheid om als raadslid dat te zeggen wat zij willen zeggen in de raad.

Meer informatie

Lees het gehele interview met voorzitter Hanneke Willemstein hier

Wil je meer weten over het ondersteuningsteam weerbaar bestuur? klik dan hier

Wil je meer informatie over een goed toegeruste griffie? Klik hier