‘We staan scherper tegenover elkaar maar begrijpen dat we elkaar nodig hebben’

‘We staan scherper tegenover elkaar maar begrijpen dat we elkaar nodig hebben’

Waar en hoe doen raadsleden hun kennis op? Een raadslid vertelt elke week wat hij of zij heeft meegenomen uit een gevolgde opleiding. Deze week Lex Hofstra, die in een vraaggesprek in de Opleidingengids vertelt over de debattraining voor raadsleden.

Hofstra is VVD-raadslid in de gemeente Krimpen aan den IJssel, en kwam in 2009 in de gemeenteraad. In zijn gemeente stonden de raad en het college nog niet dualistisch genoeg tegenover elkaar. ‘We hadden in Krimpen een verhouding tussen raad en college die nog wat monistische trekken vertoonde’, aldus het raadslid. De training, die één dag omvatte, werd georganiseerd door de Bestuursacademie Nederland. Tijdens de training stonden debatmodellen centraal, die zo mogelijk werden geïllustreerd door tv-fragmenten.

Aanbevelingen: Persoonlijke verhoudingen zijn belangrijk

Hofstra heeft veel aan de training gehad: ‘De training heeft duidelijk bijgedragen aan een meer dualistische sfeer. De confrontatie met het college wordt niet meer ontweken. Daarnaast merk ik dat ik meer vragen stel over standpunten van andere partijen.’ Het raadslid geeft een tweetal tips mee aan collega-raadsleden. De eerste is dat persoonlijke verhoudingen ook belangrijk zijn. Het is soms nodig om scherp tegenover elkaar te staan, maar, zo zegt Hofstra, je hebt elkaar altijd weer nodig. Daarnaast is begrip van groot belang, ‘daarin ligt de gezamenlijke oplossing’, aldus het raadslid. 

Informatie en kosten

De Opleidingengids met een overzicht van opleidingen voor raadsleden op de tien belangrijkste competenties zoals oordeelsvorming, onderhandelen en communiceren plus interviews met raadsleden over hun ervaringen met opleidingen is te downloaden voor leden. Raadsleden die individueel lid zijn ontvangen de Opleidingengids rechtstreeks. Raadsleden die collectief lid zijn ontvangen de Opleidingengids via hun raadsgriffier. Raadsleden kunnen voor het volgen van cursussen een beroep doen op het gemeentelijk budget. Voor meer informatie over de wettelijk geregelde onkostenvergoeding, klik hier.