Webinar controle en verantwoording in het sociaal domein

Webinar controle en verantwoording in het sociaal domein

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Deloitte willen raadsleden ondersteunen in hun controlerende en verantwoordende rol in het sociaal domein en bieden u de mogelijkheid uw deskundigheid op dit gebied te bevorderen middels een webinar.

De decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenteraden en raadsleden met veel extra taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden belast.

Diverse raadsleden hebben mede vanwege onvoldoende expertise te kennen gegeven moeilijk om te kunnen gaan met de controle en verantwoording in het sociaal domein. Deloitte en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden willen u hier graag bij helpen middels een webinar, welke plaats zal vinden op donderdag 21 januari, tussen 16.30 uur en 17.30 uur.

Deelnemen? Stuurt u dan een mail naar info@raadsleden.nl.