Webinar digitale leeromgeving geheel terug te zien

Webinar digitale leeromgeving geheel terug te zien

Haalt jouw griffie al alles uit de digitale leeromgeving? Deze vraag stond centraal tijdens het webinar over de digitale leeromgeving. In deze live-uitzending kwam aan bod wat raadsleden aan de digitale leeromgeving hebben en hoe griffiers deze in kunnen zetten om raadsleden er bij te helpen om de hele raadsperiode te blijven leren.

Het webinar was een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Naast een uitleg over hoe de leeromgeving werkt gingen de sprekers in op de vraag waarom het zinvol is voor raadsleden om een periode lang te leren en niet alleen bij het inwerken. Ook stond men stil bij het hoe en waarom van de via de leeromgeving te raadplegen competentiescan; wat deze oplevert voor het individu en waarom het zinvol is om deze als gehele fractie in te vullen. Democratie in Actie ondersteunt gemeenten die de competentiescan gezamenlijk invullen en op basis daarvan een ontwikkelplan voor de raad onwikkelen.

Sprekers

Het webinar stond onder leiding Petra Paulides, oud-griffier van de gemeente Woudrichem en tegenwoordig adviseur van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. De uitleg over de leeromgeving werd gegeven door Robert-Jan Ritsema, raadsadviseur van de gemeente Almere en door Avelien Haan, docent en onderzoeker aan de Thorbecke Academie/NHL Stenden Hogeschool.

Terugkijken

Het webinar is terug te zien via deze link. Er kunnen nog steeds vragen worden ingestuurd via de pagina van het webinar. Ook vragen die na het webinar worden ingestuurd worden beantwoord.