Webinars over digitale inspraak en digitale participatie

Webinars over digitale inspraak en digitale participatie

Op 21 april 2020 werd duidelijk dat de strikte maatregelen die genomen zijn om te voorkomen dat het Coronavirus zich te snel verspreidt voorlopig nog blijven gelden. Gemeenten, provincies en waterschappen zoeken naar mogelijkheden om noodzakelijke bijeenkomsten en democratische besluitvorming doorgang te kunnen laten vinden. Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie organiseert daarom in mei twee webinars over digitale participatie.

In het eerste webinar wordt ingegaan op het nut en de noodzaak van digitale inspraak en digitale participatie. We presenteren een ‘handreiking’ waarmee bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren snel aan de slag kunnen met digitale inspraak- en participatieprocessen. Ook bespreken we praktische tips en trucs om met vertrouwen aan de slag te gaan met digitale participatie. Een wethouder, een raadslid en een griffier komen aan het woord en delen ervaringen uit hun eigen praktijk. Het webinar is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor de voortgang van projecten, waarbij inspraak- en participatieprocessen niet langer kunnen worden uitgesteld. Zowel binnen gemeentes, provincies als waterschappen.

Het webinar ‘Digitale participatie: verbinden in tijden van Corona’ vindt plaats op vrijdag 8 mei van 11.00 tot 12 uur. U kunt zich hier aanmelden voor dit webinar.

Aan de slag met digitale inspraak

Overweegt u om digitale inspraak of participatie op te starten voor een concreet project, plan of programma binnen uw organisatie. Hoe pakt u dat aan? Wat kunt u vandaag al doen en wat is daarbij belangrijk om te weten? Wat kunt u leren van andere organisaties die al ervaringen hebben opgedaan? En vooral: hoe kunt u snel aan de slag?

In het webinar ‘Aan de slag met digitale inspraak en participatie in Coronatijd’ krijgt u het antwoord op bovenstaande vragen. We gaan in op de noodzaak van transparantie, inspraak en consultatie van inwoners. Daarna focussen we op de praktische invulling en geven we inzicht in de tools en handreikingen die beschikbaar zijn bij Democratie in Actie. We gaan in op de THiNK-app, een hulpmiddel om de mate van participatie in projecten en processen te kunnen bepalen. Ook laten we een voorbeeld zien van digitale consultatie tijdens een online bijeenkomst in het kader van een gezamenlijke Regionale Energiestrategie (RES). Tot slot geven we inzicht in de participatieplatformen “Open Stad” en “Consul” en de mogelijkheden die ze bieden voor uw organisatie.

Het webinar ‘Aan de slag met digitale inspraak en participatie in Coronatijd’ vindt plaats op vrijdag 15 mei van 11.00 tot 12 uur. U kunt zich hier aanmelden.