Website “Raadsleden en Veiligheid” vernieuwd

Website “Raadsleden en Veiligheid” vernieuwd

De website Raadsledenenveiligheid.nl is vernieuwd met het oog op het thema Veilige Publieke Taak. Het CCV, het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, heeft de aanpassingen uitgevoerd na de publiciteit in de afgelopen weken over agressie en geweld rondom raadsleden.

Raadsleden kunnen op de website raadsledenenveiligheid.nl informatie vinden hoe te handelen wanneer zij worden geconfronteerd met (verbale) agressie en geweld. Tevens gaat het CCV in op de onderzoeken naar agressie en geweld onder lokale volksvertegenwoordigers.

Uit onderzoek van het programma Nieuwsuur bleek deze maand dat 1 op de 10 bedreigde raadsleden overwoog te stoppen met het raadswerk. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk maakt zich, naar aanleiding van deze berichtgeving, sterk voor de positie van raadsleden door te zeggen dat bedreigingen van raadsleden niet te tolereren zijn.

Initiatief

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarop besloten om samen met de Vereniging van Griffiers, het Genootschap van Burgemeesters, het ministerie van BZK, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het LIEC en de VNG een introductieprogramma voor de nieuwe gemeenteraden op te zetten rond agressie en geweld.

Voor meer informatie over het onderzoek van Nieuwsuur, zie: https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/een-op-10-bedreigde-raadsleden-wil-stoppen

Wat te doen bij agressie en geweld, zie: https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/wat-te-doen-bij-verbale-agressie-en-geweld

Voor meer informatie over de website van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, zie:

http://www.raadsledenenveiligheid.nl/raadsleden-en-veiligheid/veilige-pu...