Website voor raadsleden over integrale veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) lanceerde deze week de website www.raadsledenenveiligheid.nl. Op deze nieuwe website kunnen raadsleden snel en gemakkelijk informatie vinden over integrale veiligheid op lokaal niveau.

Uit onderzoek van het CCV (2011) blijkt dat raadsleden meer kennis willen hebben over het lokale veiligheidsbeleid. Veiligheid staat bij veel gemeenteraden hoog op de politieke agenda. Als raadsleden goed betrokken willen zijn bij het lokale veiligheidsbeleid, moeten ze voldoende kennis van het veiligheidsbeleid hebben. De nieuwe website reikt raadsleden deze kennis aan en ook goede voorbeelden (als motie en schriftelijke vragen) over het lokale integrale veiligheidsbeleid.

De website www.raadsledenenveiligheid.nl biedt niet alleen kennis over lokaal integraal veiligheidsbeleid, maar ook over de rol die raadsleden kunnen nemen om het thema veiligheid beter in de gemeenteraad te agenderen. Daarnaast wordt ingegaan op de invloed die raadsleden kunnen hebben op het lokale integrale veiligheidsbeleid én op de belangrijkste veiligheidspartners als bijvoorbeeld de politie.

De website is in afstemming de volgende samenwerkingspartners tot stand gekomen:

• Vereniging van Raadsleden (Raadslid.nu)
• Vereniging van Griffiers
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Ministerie van Veiligheid en Justitie

In aanvulling op de website organiseert het CCV workshops voor raadsleden. De eerste workshops vinden plaats op 8 april in Zeist en 15 mei in Alkmaar. Daarnaast biedt het CCV de mogelijkheid om workshops voor de eigen regio of gemeenteraad aan te vragen. Meer informatie en het inschrijfformulier staan op www.raadsledenenveiligheid.nl.