Wecycle kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Wecycle kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Wecycle en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben elkaar in een kennispartnerrelatie gevonden. Het belang van deze partnerschap is het aan elkaar overbrengen van kennis en expertise. Tevens profiteert zowel de vereniging als Wecycle van het wederzijds groter wordende bereik bij het publiek.

Wecycle staat voor de veilige, verantwoorde en vertrouwde inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). Wecycle ontzorgt 90 procent van de gemeenten en is al meer dan 15 jaar het enige non-profitsysteem voor e-waste in Nederland. Wecycle is verbindend in haar aanpak, waarbij zij zich opstelt als een ketenregisseur die samenwerkt, maatschappelijk betrokken is en lokaal geëngageerd.

De opdrachtgevers van Wecycle vertegenwoordigen 1.500 producenten, waarmee ook financiële zekerheid wordt geboden en mogelijkheden voor investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van social return.

Belang ‘duurzaam’ partnerschap

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden investeert in duurzame relaties, die er op gericht zijn om een raad in een raadsperiode duurzaam beter in rol en positie te brengen. Duurzaamheid is een vraagstuk dat bij gemeenten en gemeenteraden hoog op de agenda staat en is een essentieel thema voor Wecycle.

Van duurzaam bouwen tot aan duurzaam e-waste inzamelen én recyclen: het is van belang dat er aandacht gevestigd blijft worden op maatschappelijk verantwoord, en dus ook duurzaam, handelen., zowel door overheden als door de maatschappij.

Relatie aangaan?

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft diverse kennispartnerrelaties. De logo’s van de organisaties waarmee de vereniging een dergelijke relatie onderhoudt vindt u elders op de site. Denkt u dat uw organisatie en/of instelling baat heeft bij een samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en vice versa? Neemt u dan contact met ons op door te mailen naar info@raadsleden.nl.