Wees als raadslid bewust van ondermijning

Wees als raadslid bewust van ondermijning

DEN HAAG – Het bewustzijn voor ondermijning moet overal in Nederland worden ontwikkeld. Ook raadsleden moeten veel alerter zijn op de risico’s van ondermijning. Ondermijning vormt namelijk een probleem voor alle gemeenten en niet alleen voor de dorpen en steden waar het nu al in beeld is. Dit staat in het rapport ‘Ondermijning ondermijnd’ dat de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitgevoerd.

Bewustwording is van belang omdat criminele netwerken zoeken naar de plaats van de minste weerstand. Zo lang er gemeenten zijn die nauwelijks oog hebben voor ondermijning, hebben deze criminele netwerken de ruimte om zich daar te vestigen. Die bewustwording kan onder meer van onderop worden versterkt doordat lokale bestuurders en partijen elkaar spreken en samen afspraken maken. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is namelijk een omvangrijk probleem dat zich in de samenleving verspreidt. “Industrieterreinen met tientallen autobedrijven zonder klandizie, diverse zonnebankstudio’s in een straat bij elkaar zonder klanten en restaurants zonder klandizie zijn allemaal voorbeelden van dit soort georganiseerde criminaliteit. Je merkt het niet direct maar dit soort activiteiten tast sluipenderwijs onze maatschappelijke structuren aan’’, aldus Martijn van der Steen van het NSOB dat het onderzoek uitvoerde.

Bedreiging voor steden
Ondermijnende criminaliteit heeft in Nederland een omvang van tussen de 2,5 en 10 miljard euro. “Daardoor wordt er een parallelle samenleving georganiseerd die een bedreiging vormt voor het bij elkaar houden van steden”, aldus Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de begeleidingscommissie van het rapport Ondermijning ondermijnd, bij de aanbieding van het rapport aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Van der Steur van Veiligheid en Justitie. “Ondermijning is een serieus maatschappelijk risico dat de potentie heeft tot ontwrichting van de samenleving. Het stopt niet vanzelf, meer ondermijning zorgt voor nog meer ondermijning”, aldus Van der Steen in zijn presentatie van het rapport. De onderzoekers roepen daarin op dat Den Haag de regio’s in staat stelt om als overheden eensgezind ondermijning aan te pakken en te bestrijden, bijvoorbeeld door fiscaal ingrijpen en door Bibob-wetgeving ruimer en scherper toe te passen.

Aandacht voor integriteit
Raadsleden kunnen ook wat doen. ‘’Als raadslid kom je situaties tegen waarbij je je de vraag moet stellen: zit ik met mensen aan tafel die ik kan vertrouwen. Doe ik zaken met lieden die ook de goede dingen willen. Daarop gaan letten en dus ook op de integriteit van het bestuur van je gemeente letten, dat is alleen al een ding waar je als raadsleden de komende tijd meer aandacht voor moet hebben’’, aldus Noordanus in een video-gesprek met Raadslid.Nu, klik hier om dit korte interview te zien en te beluisteren.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 15 december 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin).

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier.