Weet wat er op je af komt! Oriëntatie op het wethouderschap

Weet wat er op je af komt! Oriëntatie op het wethouderschap

Voor raadsleden die van plan zijn zich kandidaat te stellen als wethouder en daarbij goed beslagen ten ijs te willen komen, organiseert de Wethoudersvereniging oriëntatiebijeenkomsten over het wethouderschap.Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten van afgelopen voorjaar wordt de bijeenkomst vanaf september op meerdere data weer gehouden. 

Tijdens de bijeenkomst krijg je inzicht in diverse aspecten van het vak. Denk hierbij aan de vele borden waarop je als wethouder te schaken hebt (het college, de fractie, de raad, het ambtelijk apparaat en niet op de laatste plaats het thuisfront).
Daarnaast kijk je naar je eigen capaciteiten in relatie tot de competenties voor een wethouder. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een online assessment. De resultaten daarvan zijn alleen voor jouw inzichtelijk.

Sprong in het diepe

Tijdens het programma is er aandacht voor de inwerkfase, zodat de eerste 100 dagen als wethouder als een zachte landing kunnen worden ervaren. De wethoudersvereniging hoort namelijk vaak dat wethouders deze periode achteraf hebben ervaren als een sprong in het diepe.

Meer diversiteit

Uit statistieken blijkt dat er enkele doelgroepen ondervertegenwoordigd zijn in het ambt. Om die redenen komen er naast de gemengde bijeenkomsten ook een bijeenkomst specifiek voor vrouwen, specifiek voor mensen met een beperking en een specifiek voor mensen met een migratie-achtergrond.

Mooiste hondenbaan

Uiteraard biedt deelname aan de bijeenkomst geen garantie dat deze zal leiden tot een benoeming als wethouder. Maar de Wethoudersvereniging kan je met deze oriëntatiebijeenkomst wel helpen bij je keuze of je er wel of niet juist aan doet om een stap te wagen naar “de mooiste hondenbaan” die er is.

Aanmelden

Je kan je aanmelden voor één van onderstaande bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden online plaatst via ZOOM en worden verzorgd door de Wethoudersvereniging. Voor deelname aan de bijeenkomst wordt een eigen bijdrage van €25,- (exclusief BTW) gerekend.

Data:

Maandag 13 september 2021, 16.00 - 18.30 uur

Woensdag 15 september 2021, 19.00 - 21.30 uur -  voor mensen met een beperking

Woensdag 22 september 2021, 19.00 - 21.30 uur

Woensdag 29 september 2021, 19.00 - 21.30 uur - voor mensen met een migratie-achtergrond

Woensdag 6 oktober 2021, 19.00 - 21.30 uur

Maandag 11 oktober 2021, 16.00 - 18.30 uur - voor vrouwen.