Wegwijzer vol tips en aanbevelingen voor raadsleden

Wegwijzer vol tips en aanbevelingen voor raadsleden

Als hulpmiddel voor kandidaat-raadsleden is er een nieuw overzichtelijk online handboek boordevol met tips en aanbevelingen voor en over succesvol raadswerk. Deze online zogeheten Wegwijzer geeft op belangrijke thema’s en onderwerpen schematisch en praktisch tips en aanbevelingen, zoals hoe je als raadslid de koers bepaalt, hoe je raadsvoorstellen beoordeelt en hoe je grip op de informatievoorziening kunt krijgen

De Wegwijzer – voor raadsleden in raadsperiode 2022-2026 – bevat honderden aanbevelingen en tips om als raadslid sterk en krachtig van start te gaan maar ook actief te zijn in de nieuwe raadsperiode. “Uit onderzoek is gebleken dat nauwelijks de helft van de raadsleden vindt dat de gemeenteraad ook daadwerkelijk het meest invloedrijk is. Er is dus werk aan de winkel. Aan kandidaat-raadsleden, nieuw en ervaren, om daar wat aan te doen. Want een sterke raad doet ertoe. Een tip alvast: doe niet alles, maar wees selectief in de onderwerpen waarop u verschil wilt maken”, zegt Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in het voorwoord van het nieuwe handboek. 

Klaar voor 4 jaarprogramma

Deze Wegwijzer is speciaal ontwikkeld in het kader van het Klaar voor 4 jaarprogramma om kandidaat-raadsleden voor te bereiden op de nieuwe raadsperiode. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert dit programma uit in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gereedschapskist

Raadsleden bepalen samen de koers van de gemeente. Want raadsleden gaan over alles. Bovendien letten raadsleden erop of de dingen gebeuren zoals zij dat hebben bepaald. En dus of het college de dingen doet die in het belang van de inwoners zijn. De controlerende rol is een belangrijke taak om te laten zien dat de raad als hoogste college bepaalt wat er in de gemeente is afgesproken.

Om die taken in de toekomst goed te kunnen uitvoeren is een goed gevulde gereedschapskist samengesteld om als raadslid vanaf het begin goed beslagen ten ijs te komen. De kist is gevuld met handige tips, onderzoeken en verhalen. 

Hoofdonderwerpen

De belangrijkste onderwerpen in de Wegwijzer gaan over:

 • Volksvertegenwoordigende rol van raadsleden (vanaf pagina 6)
 • Omgangsvormen, veiligheid en integriteit (vanaf pagina 18)
 • Via 9 raadstegels naar een sterke raad (vanaf pagina 21)
 • Hoe wil je als raad de koers van de gemeente bepalen? (vanaf pagina 26)
 • Informatie krijgen waarop je recht hebt (vanaf pagina 35)
 • Hoe organiseer je de griffie? (vanaf pagina 40)
 • Hulp en ondersteuning (vanaf pagina 43)
 • Regionale samenwerking (vanaf pagina 50)
 • Veiligheid in de gemeente: ook een zaak van de raad (vanaf pagina 57)
 • Wat voor voorzitter wil je als raad? (vanaf pagina 62)
 • Rechten van de raad (vanaf pagina 67)
 • Bouwstenen van de lokale democratie (pagina 72-73)
 • Digitale leeromgeving voor raadsleden met 12 leerlijnen (pagina 74)

Handige tips met QR-codes

Om het interactieve aspect van het handboek te benadrukken zijn alle onderzoeken, presentaties en andere tips en tricks met het gebruik van handige QR-codes snel digitaal te raadplegen. Het handboek is ook fysiek verkrijgbaar, en zal worden gedeeld bij bijeenkomsten voor kandidaat-raadsleden. Voorlopig zijn deze bijeenkomsten geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.

Meer informatie 

De Wegwijzer voor raadsleden in de raadsperiode 2022 – 2026 is hier te downloaden