Wegwijzers Warmtetransitie: bepaal je rol als raadslid

Wegwijzers Warmtetransitie: bepaal je rol als raadslid

Raadsleden hebben een belangrijke rol bij het bepalen onder welke randvoorwaarden de warmtetransitie moet plaatsvinden. Om raadsleden beter toe te rusten zijn drie Wegwijzers Warmtetransitie en een Gesprekstool ontwikkeld.

In de Wegwijzers Warmtetransitie vind je de basisinformatie waarmee je je rol als raadslid in de warmtetransitie kunt bepalen en invullen. Naast de basisinformatie bieden deze handreikingen ook plusinformatie en verwijzingen naar aanvullende bronnen. Er zijn Wegwijzers over inhoudelijke kennis, participatie en besluitvorming: 

  • In de handreiking over Inhoudelijke kennis wordt onder andere aandacht besteed aan waarom we in Nederland werken aan de warmtetransitie, hoe raadsleden het gesprek aan kunnen gaan met bewoners die zorgen hebben of weerstand bieden, en welke alternatieve technieken er zijn om aardgas te vervangen.
  • De Wegwijzer over Participatie gaat onder andere in op hoe bewoners betrokken kunnen worden of zijn bij de warmtetransitie, hoe dit op een democratische manier georganiseerd kan worden en hoe participatie in tijden van corona op een digitale manier bereikt kan worden. 
  • Tot slot behandelt de handreiking over Besluitvorming onder andere welke besluiten moeten worden genomen in de warmtetransitie en wat hierbij de verwachte rol van de raad is, welke financiële mogelijkheden er voor bewoners zijn en hoe je kunt nadenken over wat eerlijk is in de warmtetransitie. 

Gesprekstool kaders stellen in de warmtetransitie

Naast deze handreikingen is er een Gesprekstool voor het stellen van kaders in de warmtetransitie. De gemeenteraad kan op basis van de vragen uit deze tool in gesprek gaan en haar ideeën aanscherpen over welke kaders zij voor de warmtetransitie willen stellen richting het college.

De Wegwijzers en de Gesprekstool zijn ontwikkeld door Platform31, het Programma Aardgasvrije Wijken, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie. 

Meer informatie

- De Wegwijzers en de Gesprekstool zijn te vinden in de digitale leeromgeving voor raadsleden.
- In de digitale leeromgeving zijn over het thema warmtetransitie meer modules en handreikingen te vinden in de leerlijn Energietransitie.