Weinig zwevende kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen

Weinig zwevende kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen

Meer dan de helft van de kiezers (52%) overwoog slechts één partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het gemiddeld aantal partijen waar kiezers tussen twijfelden lag op 1.7 partij. Dit is een groot verschil met cijfers uit de Tweede Kamer-verkiezingen van 2017, zo blijkt uit het Lokaal Kiezersonderzoek 2018.

Waar het fenomeen van de zwevende kiezer in toenemende mate voorkomt bij Tweede Kamer-verkiezingen, bestaan er veel minder twijfels bij kiezers tijdens gemeenteraadsverkiezingen. Het percentage kiezers dat tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen aangaf één partij mee te nemen in zijn keuzeproces, lag op 21%. Een schril contrast dus met de gemeenteraadsverkiezingen.

Partijaanbod maakt verschil

Het Landelijk Kiezersonderzoek 2018 laat daarnaast, niet geheel verrassend, zien dat kiezers gemiddeld meer partijen overwegen naarmate het totale aanbod aan partijen binnen een gemeente toeneemt. Ter illustratie, kiezers die wonen in gemeenten met 6 partijen of minder weten vaker al op welke partij ze gaan stemmen (62%) dan kiezers in gemeenten waar het partijaanbod uit 15 of meer partijen bestaat (42%). Meer aanbod leidt dus ook degelijk tot meer twijfels en overwegingen. Daarmee lijkt een pluriform partijlandschap recht te doen aan meer democratie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeentegrootte maar een beperkt effect heeft op het kiesgedrag. Het percentage dat één partij overwoog schommelt tussen de 45% (G4-gemeenten) en de 56% (kleine gemeenten).

Meer informatie

Het Lokaal Kiezersonderzoek verschijnt ieder jaar. Het Lokaal Kiezersonderzoek 2018 is hier te vinden.