Welke mogelijkheden heeft de raad in een APV?

Welke mogelijkheden heeft de raad in een APV?

Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Dit kan ook gevolgen hebben voor het functioneren van de raad, zowel direct als indirect. Een nieuwe handreiking van het ministerie van Justitie en Veiligheid (V&J) biedt inzicht op de vraag hoe raadsleden hier aandacht aan kunnen besteden in een Algemene plaatselijke verordering (APV). 

Als gemeenteraadslid heb je de verordenende bevoegdheid om de APV als barrière op te werpen tegen misstanden en illegale praktijken. De handreiking “APV en ondermijning” van het ministerie van J&V biedt inzicht om de eigen APV te verrijken door enkele voorkomende fenomenen rondom ondermijning uit te lichten.

Goede voorbeelden

De handreiking biedt ook een model-APV aan waarin enkele best practices uit verschillende gemeenten te lezen zijn, waarmee je je voordeel kunt doen als raadslid. Dit zijn bijvoorbeeld bepalingen met betrekking tot voorvallen in de openbare ruimte, tijdens evenementen en bezit van drugs, wapens en andere verboden middelen. Enkele voorbeelden van bepallingen die aangereikt worden zijn variaties op de vergunningsplicht in verscheidene branches, sluiting van voor het publiek toegankelijke gebouwen en verbodsbepalingen.

Voorafgaand aan het opstellen van specifieke bepalingen met betrekking tot ondermijning is het van belang om te beseffen dat je niet als raad of gemeente alleen verantwoordelijk bent voor deze problematiek. Ondermijning dient vooral integraal aangepakt te worden door onderlinge afstemming tussen de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast is het bij het toevoegen van bepalingen aan de APV om zicht te hebben op wat wel en niet van het college gevraagd kan worden te hebben. Daarbij moet er ook rekening mee worden gehouden dat bevoegdheden continu in beweging zijn als gevolg van bijvoorbeeld jurisprudentie en wetswijzigingen. Hierover is ook meer te vinden in de handreiking. De complete handreiking vindt u hier: APV en Ondermijning.

Ondersteuningsteam weerbaar bestuur

Raadsleden kunnen zelf ook te maken krijgen met ondermijnend gedraag, agressie of intimidatie. Raadsleden die zich bedreigd of geïntimideerd voelen kunnen aankloppen bij het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Dit team is 24/7 bereikbaar voor advies en een luisterend oor. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is bereikbaar via 070-3738314.