Welke rollen hebben raadsleden bij een Regionale Energiestrategie?

Welke rollen hebben raadsleden bij een Regionale Energiestrategie?

In het concept-Klimaatakooord staat dat gemeenten en provincies een energiestrategie voor hun regio (RES) op dienen te stellen, maar wat houdt zo’n RES eigenlijk in? Wie zijn erbij betrokken en aan welke knoppen kan een raadslid draaien om zijn invloed hierop uit te oefenen? De Argumentenfabriek biedt inzicht in deze vragen met drie Informatiekaarten.

Gemeenten en provincies worden dus verantwoordelijk voor de RES, maar wat komt er precies op hen af? De Argumentenfabriek heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden drie overzichtelijke Informatiekaarten gemaakt om raadsleden antwoorden te geven op deze vragen omtrent de RES. Eén legt beknopt uit wat de RES inhoudt, één toont de dertig RES-regio’s, en één gaat in op de rollen van raadsleden en geeft inspiratie hoe raadsleden deze rollen kunnen invullen. Zo kunnen raadsleden kaders opstellen voor het ambitieniveau van elektriciteitsopwekking of raadsleden kunnen opvattingen van inwoners in formele en informele RES-overleggen en ‘ateliers’ vertolken. En raadsleden kunnen controleren of het college zich bij de RES houdt aan afspraken over hoe mensen en organisaties kunnen participeren.

Klik hieronder op de afbeeldingen om de Informatiekaarten en de regio-indeling te downloaden. Vragen of reageren? Neem gerust contact op met Dries Bartelink of Majelle Verbraak.