“Werk als gemeenteraad met wisselende meerderheden”

“Werk als gemeenteraad met wisselende meerderheden”

DEN HAAG – Raadsleden vormen in de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. Is dat in de praktijk ook zo en wat is er nodig om de nieuwe raad krachtiger te maken? Raadslid.Nu houdt over deze vragen op vrijdag 17 maart in Delft de Dag voor de Raad. Mr. Geerten Boogaard, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, geeft nu al antwoord.

De gemeenteraad is volgens de wet het hoogste bestuursorgaan in het lokaal bestuur. Vindt u dat de gemeenteraad deze formele positie waarmaakt?
‘’Ik meen van wel. Niet omdat de raad de facto altijd de belangrijkste besluiten werkelijk zelf neemt (de machtsbalans lijkt nog altijd te veel door te slaan naar het college) maar de raad is wel de ‘slapende reus’, zoals Dölle zei, van het gemeentehuis. Als de raad een kwestie oppakt – en de raad kan alle kwesties oppakken die hij wil – dan geeft de raad de doorslag. Voor mij is daarmee voldaan het Grondwettelijk voorschreven hoofdschap.’’

Deze raadsperiode is de druk toegenomen op de raad om mee te werken aan de participatieve democratie. Wat vindt u van de inspanningen van de gemeenteraad om inwoners meer te betrekken bij de lokale democratie?
‘’Niet duidelijk is wat precies met ‘de inspanningen van de gemeenteraad’ wordt bedoeld. Ik heb goede voorbeelden gezien van raden die onder de juiste voorwaarden invloed hebben gedeeld. Zie de vaststelling van de Structuurvisie in Venlo. Er waren natuurlijk ook minder geslaagde voorbeelden. Dat de raden experimenteren met nieuwe vormen van (met name niet-partijpolitieke) democratische verbindingen vind ik zonder meer een goede zaak.’’

Raadsleden staan misschien wel voor de keuze tussen het vertegenwoordigen van ideeën en emoties van inwoners versus het vergaren van inhoudelijke kennis om in het gemeente/stadhuis een sterke rol te hebben. Wat is volgens u het belangrijkste voor een raadslid?
‘’Eén termijn is geen termijn. In de eerste termijn vergaar je kennis op het stadhuis, in de tweede termijn kan je het gesprek met de stad aan.’’

In 2018 begint de nieuwe raadsperiode. Als u een advies zou mogen geven aan de raad en raadsleden hoe zou dat dan luiden?
‘’Sluit een procesakkoord om een college te vormen en probeer met wisselende meerderheden te gaan werken.’’

Dag voor de Raad
Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart in Delft de Dag voor de Raad. Meer informatie over het programma en aanmelding is mogelijk via deze link.

Eerder verschenen over de rol en positie van de raad

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 21 februari 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018? 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.   

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!