Werk als raad en college samen!

Werk als raad en college samen!

Waar en hoe doen raadsleden hun kennis op? Een raadslid vertelt elke week in deze serie wat hij of zij heeft meegenomen uit een gevolgde opleiding.  Deze week Bert Hümmels, die in een vraaggesprek in de Opleidingengids vertelt over zijn ervaringen met de Masterclass ‘Hart van het sociale domein’.

Hümmels is Leefbaar Almelo-raadslid in Almelo. In het kader van het versterken van de competenties van het raadslid volgde Hümmels een Masterclass waarin de wisselwerking tussen de raad en college centraal stond.

Aanbevelingen: Samenwerken

Hümmels heeft de Masterclass als zeer nuttig ervaren, al was het maar om de contacten: ‘De waarde van de middag kwam ook tot uiting in het netwerk. Van een aantal burgemeesters, wethouders en raadsleden heb ik de contactgegevens gekregen; ik kan ze raadplegen als ik dat wil en ze zijn hier van harte welkom.’ Hij vindt het belangrijk om zijn opgedane kennis aan de collega raadsleden door te geven. Een tip die Hümmels na afloop van de Masterclass wil overbrengen: Werk als raad en college samen! ‘Het contact tussen raadsleden en wethouders is heel zinvol, ze kunnen veel van elkaar leren,’ aldus het raadslid.  

Informatie en kosten

De Opleidingengids met een overzicht van opleidingen voor raadsleden op de tien belangrijkste competenties zoals oordeelsvorming, onderhandelen en communiceren plus interviews met raadsleden over hun ervaringen met opleidingen is te downloaden voor leden. Raadsleden die individueel lid zijn ontvangen de Opleidingengids rechtstreeks. Raadsleden die collectief lid zijn ontvangen de Opleidingengids via hun raadsgriffier. Raadsleden kunnen voor het volgen van cursussen een beroep doen op het gemeentelijk budget. Voor meer informatie over de wettelijk geregelde onkostenvergoeding, klik hier.