Werk als raad samen voor grip op regionaal veiligheidsbeleid

Werk als raad samen voor grip op regionaal veiligheidsbeleid

DEN HAAG – Bij grensoverschrijdende veiligheidsproblemen werken gemeenten samen met verschillende regionale instanties. Ook gemeenteraden kunnen invloed uitoefenen op deze samenwerking. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft tips voor meer grip op regionaal veiligheidsbeleid.

In de onlangs verschenen publicatie Focus op veiligheid’ geeft het CCV tips aan raadsleden om greep te krijgen op het veiligheidsbeleid binnen de gemeente. Aangezien er op het gebied van veiligheid steeds meer samenwerking plaatsvindt tussen organisaties en gemeenten wordt er speciale aandacht gegeven aan regionale samenwerking

Veiligheidsregio’s

Omdat veiligheidsproblemen vaak de grenzen van de gemeenten overschrijden wordt er gewerkt in veiligheidsrisico’s. Hier werken partijen zoals hulpdiensten, het Openbaar Ministerie en gemeenten samen om problemen op het gebied van veiligheid te bestrijden. Gemeenten worden hier vertegenwoordigd door de burgemeester. Wanneer de raad invloed wilt uitoefenen binnen de veiligheidsregio, zullen zij dit moeten doen door een opdracht of visie mee te geven aan de burgemeester.

Invloed op politie

De gemeenteraad kan ook invloed uitoefenen via het regionale beleidsplan van politie. Zij schrijven een regionaal beleidsplan aan de hand van de lokale beleidsdoelen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Aangezien de politie in 2018 nieuwe regionale beleidsplannen dient te schrijven, kan de gemeenteraad hier invloed op uitoefenen door de beleidsdoelen van de gemeente hiervoor in te dienen. Tevens wordt het regionale beleidsplan uiteindelijk voorgelegd aan alle gemeenteraden binnen die regio, dus de raad heeft ook hier (beperkte) invloed.

Meer informatie

Dit zijn voorbeelden hoe de raad invloed heeft op het regionale veiligheidsbeleid. Meer tips over hoe je als raad greep krijgt op het veiligheidsbeleid binnen de gemeente, zijn te lezen in de bundel ‘Focus op veiligheid’ van het CCV. Dit artikel is onderdeel van een reeks van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waarin de tips van het CCV behandeld worden. Dit artikel is het derde in de reeks. Voorgaande artikelen zijn hier te vinden: