"Werk samen met andere raadsleden en verdeel de informatie"

"Werk samen met andere raadsleden en verdeel de informatie"

‘’Regelmatig neem ik deel aan werkbezoeken, zoals naar het asielzoekerscentrum, de penitentiaire inrichting of het waterschap. Daar hoor en zie je veel dat niet specifiek voor de raad is. Maar zo volg je wel wat er verandert in je gemeente. Je blijft bij.’’

Om een sterke raad te zijn, is het van belang dat raadsleden zich bewust zijn over hun eigen rol en positie. De Raadsledengids staat in het teken om raadsleden te helpen in inzichten, ervaringen en instrumenten om het raadswerk beter op te pakken en in te vullen. Raadsleden vertellen in de Raadsledengids over de belangrijkste tips die ze kunnen meegeven en hoe zij actief zijn als raadslid. Hierbij geeft Janneke Kruiter in de Raadsledengids 2023 belangrijke tips over de omgangsvormen in de raad:

"Werk samen met andere raadsleden en verdeel de informatie"

‘’Moties die laat worden ingediend zijn lastig, dan moet je op het laatste moment zorgen dat je op de hoogte raakt van de details. Terwijl je daar niet altijd de tijd voor hebt, want het raadswerk is geen voltijdse bezigheid. Probeer dan de informatie te verdelen over de fractie of met raadsleden van andere fracties, dan kun je samen veel bereiken.’’

Meer informatie

Benieuwd naar de Raadsledengids 2023? Klik dan hier.

Voor meer informatie over leren en opleidingen zie de opleidingenpagina op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Raadsleden die geen lid zijn en een exemplaar willen hebben van de Raadsledengids 2023 kunnen die aanvragen via info@raadsleden.nl