Werkgeverscommissie bestaat uit raadsleden; adviserende rol burgemeester

Werkgeverscommissie bestaat uit raadsleden; adviserende rol burgemeester

DEN HAAG – De werkgeverscommissie, die namens de raad de werkgeversrol voor de griffie vervult, bestaat uit raadsleden. De burgemeester kan in een adviserende rol ondersteuning aan de werkgeverscommissie bieden.  Dit blijkt uit het filmpje ‘De samenstelling van de werkgeverscommissie’ gemaakt door Petra Habets Advies & Ontwikkeling in opdracht van Raadslid.Nu.

Douwe Oosterveen, gemeenteraadslid in De Wolden, geeft aan dat hij in zijn hoedanigheid als voorzitter van de werkgeverscommissie raadsleden voordraagt als kandidaten voor leden van de werkgeverscommissie. ‘Op mijn voordracht zijn de raadsleden benoemd door de raad.’
In de gemeente Assen stellen raadsleden zich beschikbaar voor de werkgeverscommissie. Martin Sagel, gemeenteraadslid in Assen: ‘Na de beschikbaarstelling wordt er een verkiezing georganiseerd ten tijde van een raadsvergadering. Zo wordt de commissie voor de komende periode samengesteld.’

Adviserende rol voor burgemeester
Laura Hoogstraten, gemeenteraadslid in Zeist, geeft in ‘De samenstelling van de werkgeverscommissie’  aan dat de burgemeester  adviseur is van de werkgeverscommissie. ‘Deze adviserende rol krijgt vorm doordat de burgemeester aanwezig is bij de gesprekken met de griffier en bij de functioneringsgesprekken.’ Deze adviserende rol vloeit voort uit de dagelijkse betrokkenheid van de burgemeester bij de griffie.

Dick van Hoek, gemeenteraadslid in Houten, zegt hierover: ‘De burgemeester zit niet in de werkgeverscommissie, maar werkt wel bijna 24 uur per dag samen met het college. De burgemeester heeft eigenlijk niets te zeggen over de werkgeverscommissie, maar er moet wel een goede klik zijn.’ Laura Hoogstraten (Zeist) beaamt dit: ‘De burgemeester is veel betrokken bij het reilen en zeilen van de griffie en kan zo goede input geven.’

Effectief en efficiënt functioneren van de raad
De werkgeversfunctie van de raad is een belangrijke rol, omdat de griffie een essentiële rol speelt in het effectief en efficiënt functioneren van de raad. Voor het sterk en krachtig functioneren van de raad en daarmee voor het aanzien van de lokale democratie is een goede ondersteuning essentieel. Onderschatting van de werkgeversrol is daarom niet in het belang van de raad.

Serie filmpjes over de werkgeversrol van de raad
Raadslid.Nu heeft op 11 april de werkgeversfilmpjes over de rol van de raad gepresenteerd. Raadslid.Nu hoopt hiermee de bewustwording van de werkgeversrol van de raad te vergroten.
Klik hier om het filmpje over de samenstelling van de werkgeverscommissie te bekijken.

Eerder verschenen de volgende berichten:
-Raad als werkgever van de griffier in 8 filmpjes
-Gemeenteraad gaat zelf over werving griffier
-Raad ook werkgever van griffiemedewerkers
-P&O kan werkgeverscommissie ondersteunen

Raadslid.Nu organiseert de komende maanden samen met de Vereniging van Griffiers regionale bijeenkomsten over de werkgeversrol van de gemeenteraad. Meer informatie volgt binnenkort op de website en in de nieuwsbrieven van Raadslid.Nu.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 9 mei 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!