Werkgeverscommissie minimaal twee keer per jaar in gesprek met de griffie

Werkgeverscommissie minimaal twee keer per jaar in gesprek met de griffie

DEN HAAG – De werkgeverscommissie houdt eens per jaar een functioneringsgesprek met de griffier en gaat daarnaast nog een keer in gesprek met de griffie. De voorzitter van de werkgeverscommissie kan wel meer contact onderhouden met de griffie. Deze tips en adviezen volgen uit het filmpje ‘Het gesprek van de werkgeverscommissie met de griffier’ gemaakt door Petra Habets Advies & Ontwikkeling in opdracht van Raadslid.Nu.

Het extra gesprek met de griffier, naast het functioneringsgesprek, is vooral bedoeld om te bekijken in hoeverre dingen goed verlopen. Douwe Oosterveen, gemeenteraadslid in De Wolden, beaamt dit: ‘Het andere gesprek is vooral bedoeld om te bekijken hoe dingen gegaan en of afspraken die we hebben uitgezet nageleefd worden.’ Naast het functioneringsgesprek heeft de griffier volgens Arjan Maathuis, gemeenteraadslid in Almelo, ook de verantwoordelijkheid om dingen te melden die niet goed verlopen. ‘Wij kunnen ook niet altijd inschatten wanneer dingen niet goed verlopen, waardoor de griffier zelf naar ons toe komt om dingen af te stemmen.’

Laura Hoogstraten, gemeenteraadslid in Zeist, geeft aan dat de voorzitter van de werkgeverscommissie als direct leidinggevende namens de raad van de griffier wel meer contact onderhoudt met de griffie. ‘De voorzitter van de werkgeverscommissie heeft reguliere gesprekken met de griffie.’

Voorbereiding op functioneringsgesprek

De voorbereiding op het functioneringsgesprek gebeurt vaak in samenspraak met de fractievoorzitters en de burgemeester. Laura Hoogstraten (Zeist) geeft in ‘Het gesprek van de werkgeverscommissie met de griffier’ aan dat ter voorbereiding op het functioneringsgesprek ‘ wij een vorm van een enquête rondsturen naar de fractievoorzitters met het verzoek om dit in de fractie te bespreken. Zo hebben we input voor het functioneringsgesprek.’ Ook Dick van Hoek, gemeenteraadslid in Houten, beaamt dit: ‘Wij hebben alle fractievoorzitters gevraagd om drie tips en drie tops over het functioneren van de raad op papier te zetten. Daarnaast vragen wij ook de burgemeester en gemeentesecretaris als andere hoeken van de driehoek, om dit te doen.’

Effectief en efficiënt functioneren van de raad
De werkgeversfunctie van de raad is een belangrijke rol, omdat de griffie een essentiële rol speelt in het effectief en efficiënt functioneren van de raad. Voor het sterk en krachtig functioneren van de raad en daarmee voor het aanzien van de lokale democratie is een goede ondersteuning essentieel. Onderschatting van de werkgeversrol is daarom niet in het belang van de raad.

Werkgeverstool
Raadslid.Nu heeft op 11 april de werkgeversfilmpjes over de rol van de raad gepresenteerd. Raadslid.Nu hoopt hiermee de bewustwording van de werkgeversrol van de raad te vergroten.

Klik hier om het filmpje over het gesprek van de werkgeverscommissie met de griffie te bekijken.

Eerder verschenen de volgende berichten in deze serie over de Werkgeverstool op de website:

Raadslid.Nu organiseert met de Vereniging van Griffiers in 2016 regionale kennissessies voor raadsleden uit werkgeverscommissies. In juni vinden twee van dit soort bijeenkomsten plaats in Sint-Michielsgestel (15 juni) en Brunssum (30 juni). Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan door een e-mail te versturen naar info@raadslid.nu.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 mei 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!