Wethouderschap? Weet wat er op je af komt!

Wethouderschap? Weet wat er op je af komt!

Raadsleden die overwegen om na de raadsverkiezingen van 2022 wethouder te worden, kunnen zich oriënteren op het wethouderschap.Ben je van plan jezelf beschikbaar te stellen als wethouder en wil je goed beslagen ten ijs komen? Dan heb je de kans om je voor te bereiden via de oriëntatiebijeenkomsten van de Wethoudersvereniging. 

Raadsleden en andere belangstellenden voor het wethouderschap wordt in een intensief maar kortdurend programma inzicht geboden in diverse aspecten van het ambt van wethouder. Denk hierbij aan de vele borden waarop je als wethouder te schaken hebt (het college, de fractie, de raad, het ambtelijke apparaat en niet op de laatste plaats het thuisfront).

Competentietest

Daarnaast helpen wij je inzicht te verkrijgen in je eigen capaciteiten en de competenties die je nodig hebt om het wethouderschap goed in te vullen. Wij maken hierbij gebruik van een online assessment. De resultaten zijn daarbij alleen voor jou persoonlijk in te zien. 
Tijdens het programma is er aandacht voor de inwerkfase, zodat de eerste 100 dagen als wethouder als een zachte landing kunnen worden ervaren. De Wethoudersvereniging hoort namelijk nog te vaak dat wethouders deze periode achteraf hebben ervaren als een sprong in het diepe.

Hondenbaan

Het volgen van deze orientatiebijeenkomst(en) biedt geen garantie op een benoeming tot wethouder. Het doel van de bijeenkomst is wel dat deelnemers worden geholpen bij de persoonlijke keuze of het wethouderschap – die vaak “de mooiste hondenbaan” in het lokaal bestuur wordt genoemd – voor een belangstellende een juiste keuze kan zijn. 

Meer informatie

De orientatiebijeenkomsten worden online gehouden via Zoom. De organisatie is in handen van de Wethoudersvereniging. De kosten van deelname zijn 25 euro, exclusief btw.
Inschrijven kan door op te kiezen voor een van de data waarop de orientatiebijeenkomsten worden gehouden: 
Woensdag 10 maart 2021, 19.00 - 21.00 uur
Maandag 15 maart 2021, 16.00 - 18.00 uur
Woensdag 7 april 2021, 16.00 - 18.00 uur alleen voor vrouwen
Woensdag 21 april 2021, 16.00 - 18.00 uur
Maandag 10 mei 2021, 16.00 - 18.00 uur 
Woensdag 2 juni 2021, 19.00 - 21.00 uur alleen voor vrouwen.

Voor vragen kunt u contact via de mail opnemen met Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging of telefonisch 06 - 230 777 36.