Whatsappen en klok gelijk voor meer grip op regionale samenwerking

Whatsappen en klok gelijk voor meer grip op regionale samenwerking

Whatsapp-groepen, de klokken gelijk zetten en de aanstelling van raadsrapporteurs kunnen eraan bijdragen dat gemeenteraden in een regio meer grip krijgen op regionale samenwerking. Onder meer die tips geven raadsleden en griffiers uit acht gemeenten in de ‘Stedendriehoek’ in Gelderland en Overijssel in een praatstuk.

De regio telt in totaal meer dan 70 verschillende formele, informele, private of publieke samenwerkingsverbanden.

Zelf mee verder

Iedere raad kan zelf beslissen hoe hij hiermee verder wil. Het document is opgesteld na bijeenkomsten met twintig raadsleden en griffiers, met het doel elkaar te helpen bij het raadswerk en meer afstemming en effectiviteit te bereiken.

Wat zijn de ideeën?

  • Per thema of samenwerkingsverband wordt een Whatsappgroep opgericht. De verantwoordelijk griffier zorgt ervoor dat bij verkiezingen de samenstelling van de groep geüpdatet wordt.
  • De raden stemmen hun vergaderplanningen op elkaar af. Ze nemen in dezelfde week besluiten over de stukken van een samenwerkingsverband. Dit gebeurt nu niet. De vergaderdata van verschillende raden lopen soms ver uiteen. Door de klok gelijk te zetten zit iedereen tegelijkertijd op hetzelfde punt in het besluitvormingsproces, heeft iedereen tegelijkertijd dezelfde informatie en kunnen raadsleden regionaal zienswijzen afstemmen.
  • De maandagen worden vrijgehouden  om over samenwerkingsverbanden te praten. Dat heeft impact op andere raadsactiviteiten en het privéleven. Daarom wordt voorgesteld deze wijziging pas na de verkiezingen van 2022 in te stellen.  
  • De raden vergaderen niet meer op maandag of dinsdag. Het veranderen van de vergaderdagen heeft directe impact op andere raadsactiviteiten en privéomstandigheden van raadsleden, daarom gaat deze wijziging pas in vanaf de verkiezingen in 2022. Elke raad die nu op maandagen vergadert kan zelf bepalen of hij op woensdag dan wel donderdag gaat vergaderen. Regionale activiteiten kunnen dan op maandag worden georganiseerd en fractievergaderingen op dinsdag.
  • Per samenwerkingsverband wordt één griffier verantwoordelijk gemaakt voor het organiseren van regionale afstemmingsavonden voor raadsleden. Die stuurt ook zienswijzen uit andere gemeenten rond en zit in de eerder geopperde bijbehorende Whatsappgroep. Zo’n spin in het web ontbreekt nu.
  • Er wordt een (parttime) regionale griffier aangesteld, die verantwoordelijk wordt  voor het begeleiden van de stukkenstroom vanuit de samenwerkingsverbanden en die afstemmingsavonden organiseert bij belangrijke momenten. De regiogriffier stimuleert ook doorlopen de onderlinge samenwerking.
  • Elke raad stelt per samenwerkingsverband raadsrapporteur(s) aan, die verslag uitbrengen aan de raad. De raad blijft verantwoordelijk, maar wordt hiermee deels ontlast. De raadsrapporteurs kunnen ook regionaal contact met andere raadsleden onderhouden. Het mandaat van de raadsrapporteur kan lokaal verschillen. Heerde en Lochem, twee gemeenten uit de regio, hebben al een raadsrapporteur.
  • Er komt periodiek een avond waar directeuren van samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met raadsleden. In de Stedendriehoek gebeurt dit al. Dit verkleint de afstand wat, maar onvoldoende om tegemoet te komen aan de wens die leeft: meer sturing.

Rekenkamercommissies en initiatiefvoorstel

In de regio leeft het onderwerp ook op andere manieren. De rekenkamercommissies van Heerde, Zutphen, Epe hebben onderzoek gedaan naar regionale samenwerkingen en/of verbonden partijen. Andere gemeenteraden hebben een strategische notitie of nota Verbonden Partijen opgesteld. In Voorst is een initiatiefvoorstel aangenomen om te onderzoeken of de sturing op gemeenschappelijke regelingen verbeterd kan worden.

Meer informatie

Raadsleden uit de Stedendriehoek, waarin de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen samenwerken, staan niet alleen in hun bedenkingen over sommige effecten van regionale samenwerking. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft hier onderzoek naar uitgevoerd. Klik hier om daar meer over te lezen.