Wonen belangrijker probleem dan immigratie

Wonen belangrijker probleem dan immigratie

Het tekort huizen is een belangrijker probleem dat het vraagstuk van immigratie, vinden bestuurders uit de lokale democratie. Burgers vinden juist immigratie het belangrijkste probleem.

Dit blijkt uit de enquête “Mijn Europa” die in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Ipsos I&O. Aan dit onderzoek heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden meegewerkt. Als gevolg daarvan is de enquête ingevuld door 226 raadsleden. Daarnaast zijn er zes burgemeesters en negentien wethouders die de vragen hebben beantwoord. Deze drie groepen samen worden in het onderzoek als bestuurders gepresenteerd.  

Wonen grootste probleem

Het tekort aan huizen in alle gemeenten is door raadsleden aan het begin van deze raadsperiode ook als belangrijkste probleem van deze periode genoemd. Sinds dat onderzoek is het kabinet gevallen op het asielprobleem en is het oplossen van het immigratievraagstuk een van de belangrijkste thema’s bij de formatie van een nieuw kabinet. Raadsleden en andere lokale bestuurders zijn echter consistent in het woonprobleem als belangrijkste probleem te benoemen.

Polarisatie

In de top-drie van belangrijkste problemen staan volgens lokale bestuurders (vooral raadsleden dus) achtereenvolgens wonen (63 procent), immigratie (42 procent) en als derde polarisatie, de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Polarisatie is daarentegen voor burgers een probleem dat maar net de top-zeven van belangrijkste problemen haalt, zie figuur 2.1 in het onderzoeksrapport.

Vertrouwen

Inwoners hebben het meeste vertrouwen in de lokale democratie, zo blijkt uit het onderzoek. Ook bestuurders zijn positief over de gemeente en geven gemiddeld een 7,1. Een kwart van de bestuurders voelt zich Europeaan; voor burgers is dat slechts twaalf procent. Bestuurders (raadsleden dus) kijken vooral naar de landelijke overheid als het gaat om de belangrijkste problemen op te lossen maar menen volgens de enquete dat de gemeente het beste in staat is om de problemen van wonen, inkomensongelijkheid en groeiende tegenstellingen in de samenleving op te lossen.

Uit Europa

Het overgrote deel van burgers en bestuurders wil dat Nederland binnen de Europese Unie blijft. Er is een kleine groep, ook onder bestuurders die liever een zogeheten Nexit ziet: een op de zes bestuurders (raadsleden) zou bij een eventueel referendum stemmen om uit de Europese Unie te vertrekken. De Nexit-aanhangers zitten vooral onder de inwoners die stemmen op SGP, PVV, BBB en NSC.

Meer informatie

Lees hier het volledige onderzoeksrapport ‘Mijn Europa’, een enquete onder burgers en bestuurders (raadsleden) uitgevoerd in opdracht van Binnenlands Bestuur met medewerking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.