Wonen verreweg het belangrijkste thema deze raadsperiode

Wonen verreweg het belangrijkste thema deze raadsperiode

Wonen en huisvesting van inwoners is absoluut het belangrijkste thema voor raadsleden in de raadsperiode 2022-2026. Op grote afstand volgen thema’s als klimaat en energietransitie.Dit blijkt uit het onderzoek dat is gehouden onder alle raadsleden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Ruim 70 procent van de raadsleden vindt wonen het belangrijkste thema. Het tweede thema klimaat en energie transitie volgde op grote afstand met 27 procent.

Rol van de Raad

Klimaattransitie en wonen zijn opgaves waar de raad niet alleen in staat. Zowel voor het thema huisvesting als klimaat en energietransitie geldt dat de gemeenteraad het hier niet alleen voor het zeggen heeft. Plannen over woningbouw moeten vaak worden afgestemd met de provincie, plannen over klimaat met de energieregio’s en de Rijksoverheid. Daardoor is de rol en positie van de raad niet altijd even duidelijk. Als raadslid vertegenwoordig je de mening van de inwoners, kun je kaders stellen, en controleer je dat deze plannen naar behoren worden uitgevoerd. Dit maakt de rol van de raad belangrijk, maar geeft geen garantie dat het project gaat gebeuren zoals de raad het wil.

Woningen

Het bouwen van nieuwe woningen wordt niet alleen besloten door de gemeenteraad. Ook de provincie speelt hier een grote rol in. Het bebouwen van buitengebieden is bijvoorbeeld moeilijk omdat hier toestemming van de provincie voor nodig is. Dat krijgen gemeenten lang niet altijd als dit bijvoorbeeld ten koste gaat van andere doelen zoals natuurbehoud. Raadsleden kunnen wel initiatief nemen hoe en waar er in de gemeente gebouwd kan worden door zogeheten gebiedsontwikkeling. Hoe dit het beste kan lees je in deze publicatie van Stichting Kennis en gebiedsontwikkeling.

De RES en Energieregio’s

De regionale energiestrategie (RES) is ook een voorbeeld van samenwerking. De strategie beschrijft waar plekken kunnen worden aangewezen voor zonnepanelen of windmolens. Deze wordt samen uitgewerkt via energieregio’s die bestaan uit de provincie, gemeente en waterschap. Meer informatie over welke rol de raad hierin kan spelen is te lezen in: “Raad, ga er voor staan dat je lasten met elkaar moet delen”.

De Omgevingswet

Raadsleden krijgen daarnaast te maken met de invoering van de nieuwe Omgevingswet, voorzien per 1 januari 2023. Waar bestemmingsplannen nu nog tot straat en buurtniveau kunnen worden gedefinieerd is het omgevingsplan per wijk te besluiten. Frans Soeterbroek, deskundige op de betekenis van de Omgevingswet voor inwoners en de gemeenteraad adviseert om vroeg met een omgevingsvisie te beginnen en er vroeg bij te zijn om zo lokale inspraak in te kunnen brengen. Hierdoor kan een raad meer beslissen over hoe de RES en komende bouwprojecten worden uitgevoerd. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de rol van de gemeenteraad in de RES? Klik dan hier

Wil je meer weten over uw rol bij grote woningbouw projecten? Klik hier

Wil je meer informatie over de Omgevingswet en de rol van de raad? Klik dan hier

Wilt u het onderzoeksrapport 'De Rol en Positie van de Raad' lezen? klik dan hier