Workshop uitgelicht: De raad als baas

Op ons jaarcongres op zaterdag 22 september a.s. in Bussum zit het middagprogramma boordevol praktische workshop over actuele thema's. Op onze website lichten wij er alvast enkelen uit. Vandaag is dat de workshop 'De raad als baas' door Necker van Naem:

U bent raadslid vanwege een inhoudelijke drijfveer. U wilt iets betekenen voor de samenleving in uw gemeente. Maar als raadslid heeft u ook andere taken en verantwoordelijkheden. Zo bent u werkgever van uw eigen ambtelijke ondersteuning (namelijk de griffier en het eventuele griffiepersoneel). In de praktijk blijkt de werkgeversrol van de raad vaak onderbelicht. Toch heeft u de verantwoordelijkheid om die rol serieus te nemen en een goed werkgever te zijn. Om u hierbij te ondersteunen, heeft Raadslid.nu met Necker van Naem een hulpmiddel ontwikkeld.

Het hulpmiddel laat u zien wat nodig is om een goed werkgever te zijn. Dat gebeurt aan de hand van een trap met tien treden. In deze workshop bewandelen wij met u de treden. We werken hierbij vraaggericht. Wat doe je bijvoorbeeld als de griffier niet goed functioneert? Hoe richt je een werkgeverscommissie in? Hoe voer je een functioneringsgesprek? Aan de hand van uw vragen en door ons verzamelde praktijksituaties laten we zien hoe uw raad een betere werkgever kan worden. Wij geven praktische tips en trucs waarmee u de maandag na het congres direct aan de slag kunt. U bent namelijk in de positie om precies te regelen waar u behoefte aan heeft!

Workshopleider: Gert-Jan Broer