Workshop uitgelicht: Samen naar een schone en leefbare openbare ruimte

Op ons jaarcongres op zaterdag 22 september a.s. in Bussum zit het middagprogramma boordevol praktische workshop over actuele thema's. Op onze website lichten wij er alvast enkelen uit. Vandaag is dat de workshop 'Samen naar een schone en leefbare openbare ruimte' door Gemeente Schoon:

Gemeente Schoon, hét actieprogramma van de VNG voor een schone leefomgeving, nodigt u uit voor een inspirerende workshop over regie, samenwerking en medeverantwoordelijkheid in de openbare ruimte. Centraal staat de vraag: hoe werk je als gemeente samen met je partners en burgers aan schone en leefbare openbare ruimte?

Leefbaarheid en een goede openbare ruimte zijn thema's waarvan de verantwoordelijkheid ligt bij iedereen die de openbare ruimte gebruikt. Bij het beheer ervan is samenwerking met woningbouwcorporaties, wijkbeheerders, de groenbeheerder, de afvalinzamelaar en verschillende maatschappelijke organisaties noodzakelijk. Niet alleen vanwege de bezuinigingen, maar ook om de verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar ze het beste passen om zo resultaten te boeken in een schone, veilige, publieke ruimte.

Workshopleiders: Ageeth Boos, Ad Weenk en Johanna Minnaard