Workshop uitgelicht: Vernieuwing gemeentelijke organisatie: De zeven van Delft

Op ons jaarcongres op zaterdag 22 september a.s. in Bussum zit het middagprogramma boordevol praktische workshop over actuele thema's. Op onze website lichten wij er alvast enkelen uit. Vandaag is dat de workshop Vernieuwing gemeentelijke organisatie: De zeven van Delft door Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV).

In de gemeente Delft krijgt een nieuwe overheid al flink vorm. Binnen Delft zijn diverse maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente zelf (pro-)actief met het verbinden en samenwerken in alle acht Delftse wijken. Er is daarmee een belangrijke stap genomen in de verhoging van de zelfredzaamheid en participatie en daarmee ook vergroting van de toekomstbestendigheid van organisaties, clustering, verhoging van gemeentelijke efficiëntie en effectiviteit en de rol als ‘regisseur’ van de gemeente.

Om een dergelijk veranderingsproces op gang te brengen en te houden zijn twee zaken in Delft van belang geweest. Enerzijds is dat consistentie van de aanpak en anderzijds continue politieke, bestuurlijke en ambtelijke steun. Het gaat dan van oud naar nieuw denken en vervolgens ook nieuw doen. Daarbij hoort het denken in kansen en mogelijkheden, het afbreken van heilige huisjes of belemmerende muren.

De gemeente Delft is bij haar aanpak dan ook continue uitgegaan van een integrale benadering van visie, beleidsdoelstellingen, implementatie, uitvoering, doorontwikkeling en ondersteuning

In de workshops wordt ingegaan op de praktijk met de ‘Zeven van Delft’ waarin de visie en het traject van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) heeft gezorgd voor een actieve inzet van maatschappelijk middenveld, van bedrijfsleven en van burgers, zowel bij de beleidsvorming als bij de uitvoering. Hierbij komt uiteraard de rol van de gemeenteraad aan bod. Het werkterrein is daarbij het brede maatschappelijke kader, zoals zorg, welzijn, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, milieu, sociale participatie, onderwijs, cultuur en sport.

Workshopleiders:

-         Rob van den Berg, Senior projectleider gemeente Delft

-         Jeroen Joon, initiatiefnemer MVV, gemeenteraadslid Overbetuwe