Zaterdag: Raad op Zaterdag in Eindhoven

DEN HAAG – Raadsleden kunnen zich zaterdag in Eindhoven tijdens de Raad op Zaterdag informeren over de betekenis van de Omgevingswet voor de rol als raadslid. Tevens zijn er workshops waarin raadsleden zich kunnen verdiepen in de verbindende rol van de raad, hoe raadsleden meer kleur kunnen geven aan de lokale democratie, hoe raadsleden om kunnen gaan met Open Overheid en hoe je regionaal samenwerkt met de Omgevingswet.

De Raad op Zaterdag begint zaterdag 28 januari om 10 uur in Eindhoven met een plenaire openingssessie. De opening in Eindhoven wordt verzorgd door het Utrechtse raadslid Steven de Vries, lid van de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers. De openingssessie wordt gebruikt om het algemene thema van deze Raad op Zaterdag, de omgevingswet toe te lichten. Uit een afgelopen zomer gehouden enquete onder raadsleden bleek dat de raad nu al aan de slag moet met de omgevingswet, die in 2019 wordt ingevoerd. Tegelijkertijd bleek dat raadsleden twijfelen over het nut van de Omgevingswet, klik hier.

Workshops Omgevingswet

De Raad op Zaterdag in Eindhoven omvat drie workshopronden, die respectievelijk om 10.30 uur, 12.30 uur en 14.05 uur beginnen. Het grootste deel van de workshops gaat over de Omgevingswet. Een van de doorslaggevende factoren is de samnwerking met de omgevingsdienst. Jurist Rob de Greef zal tijdens de workshop Regionale Samenwerking gericht op de Omgevingswet en de positie van de raad daarover ideeen, tips en adviezen geven. Guido Enthoven, directeur van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie en Cees van Westrenen, adviseur e-diensten KING, geven een workshop over de Omgevingswet en Dienstverlening met het vraagstuk Open Overheid: welke informatie stelt de raad beschikbaar en vooral hoe stelt de raad deze informatie beschikbaar.

Workshops rol van de raad

Er zijn ook andere, meer algemene workshops, zoals: hoe kunt u als raad(slid) meer kleur geven aan de lokale democratie? De Utrechtse lector Laurens de Graaf geeft in deze workshop op basis van praktijkvoorbeelden aanbevelingen, tips en adviezen wat u als raadslid het beste eerst kan doen en welk instrument het beste past om inwoners mee te laten doen.  De Tilburgse bestuurskundige Julien van Ostaaijen geeft een workshop over de verbindende rol van de raad. De centrale vraag in deze workshop: hoe verbindt de gemeenteraad zijn representatieve rol met zijn participatieve rol als volksvertegenwoordiger.

Meer informatie Raad op Zaterdag Eindhoven

Voor een overzicht van alle workshops en het programma van de Raad op Zaterdag in Eindhoven, klik hier voor meer informatie over de Raad op Zaterdag.

De Raad op Zaterdag wordt georganiseerd door VNG met medewerking van Raadslid.Nu en Vereniging van Griffiers. De Raad op Zaterdag van 28 januari 2017 vindt plaats in het stadhuis in Eindhoven.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 23 januari 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018?

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!