Zelfstandig blijven of fuseren?

Zelfstandig blijven of fuseren?

Kan een gemeente als Waterland zelfstandig blijven? Of moet Waterland de handen ineenslaan met buurgemeenten? Zo ja, met wie en hoe? Via een bestuurlijke fusie of een ambtelijke fusie? In een denk- en participatietraject dachten experts en belanghebbenden na over de bestuurlijke toekomst van Waterland met als resultaat drie Argumentenkaarten. Deze kaarten zijn ook interessant voor raadsleden uit andere gemeenten die een ambtelijke of bestuurlijke fusie overwegen.

In samenwerking met onze kennispartner Argumentenfabriek.

Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten en medewerkers van de gemeente: een besluit over wel of niet zelfstandig blijven van een gemeente raakt veel mensen. En leidt ook vaak tot verhitte discussies in en buiten de gemeenteraad. Het college en de raad van Waterland willen een goed debat met elkaar en belanghebbenden voeren op basis van feiten en goed onderbouwde argumenten. Om die reden zijn er drie Argumentenkaarten gemaakt voor drie opties voor de toekomst van Waterland: zelfstandig blijven, een ambtelijke fusie en een bestuurlijke fusie.

In acht denksessies dachten meer dan zestig experts en belanghebbenden na over de voor- en tegenargumenten van de drie opties. Deze zijn vervolgens letterlijk en figuurlijk in kaart gebracht op drie Argumentenkaarten, per optie één.

De drie kaarten vormen de basis voor een uitgebreide consultatie van de inwoners van Waterland. Welke opties vinden zij aantrekkelijk? En welke argumenten wegen hierbij voor hen het zwaarst? Na deze consultatie zal de raad van Waterland nog dit kalenderjaar besluiten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

In een interview met Binnenlands Bestuur kijkt wethouder Ton van Nieuwkerk van Waterland tevreden terug. ‘Ik was op zoek naar iets objectiefs, iets transparants en iets overzichtelijks. Zo kwam ik uit bij de Argumentenfabriek’. De voor- en tegenargumenten zijn scherp en helder geformuleerd, en zijn daarmee zeer bruikbaar voor het vervolg van het traject, vindt hij. ‘Wat ik zelf opmerkelijk vond is dat een aantal mensen echt verrast was dat ze in dit stadium van het debat al mochten meedenken.’

Ook projectleider Dries Bartelink van De Argumentenfabriek blikt tevreden terug op het project. ‘Niets leuker dan het maken van Argumentenkaarten samen met grote groepen experts en belanghebbenden. Deze manier van werken via een strak denk- en participatieproces combineert veel van de voordelen van onze werkwijze: overzicht over complexe vraagstukken, duidelijke debatten, weloverwogen besluitvorming, effectieve communicatie en grondig draagvlak.’

Meer weten over dit project? Lees het artikel in Binnenlands Bestuur of neem contact op met Dries Bartelink, Chef Gemeenten bij De Argumentenfabriek.

Klik hieronder op de kaart om de Argumentenkaarten te downloaden.