Zelftest Integriteit beschikbaar voor raadsleden

Zelftest Integriteit beschikbaar voor raadsleden

Wanneer je als raadslid wilt weten of je voldoende integer te werk gaat en hoe jij naar je omgeving kijkt, is er een nieuwe mogelijkheid om te testen hoe het staat met jouw integriteit. De Zelftest Integriteit is ontwikkeld voor raadsleden om inzicht te verkrijgen in het persoonlijk handelen en gedrag omtrent integriteit.

De zelftest is een digitale vragenlijst voor raadsleden om te reflecteren op het eigen gedrag in de context van integriteit. Na het voltooien van de zelftest ontvang je een persoonlijke rapportage die inzicht geeft in de verschillende dimensies van integer gedrag en een toelichting hoe de dimensies elkaar aanvullen, versterken of neutraliseren. De zelftest kan dienen als aanzet voor breder gesprek met de raad en/of college.

Overzicht

De Zelftest Integriteit is terug te vinden in het Handboek Integriteit dat is samengesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het handboek integriteit bundelt alle beschikbare informatie over integriteit zoals werving, selectie en screening, modelgedragscode en welke tools er zijn zoals de zelftest en de dilemmakaarten.

Integriteitsnormen

Er is een aantal belangrijke wettelijke integriteitsnormen waar politiek ambtsdragers zich aan moeten houden. Om snel en overzichtelijk de belangrijkste wettelijke integriteitsnormen te vinden, hebben wij die voor u als raadslid op een rij gezet. De wettelijke normen komen natuurlijk daarnaast uitgebreid terug in het handboek met toelichting en handvatten:

  • Volksvertegenwoordigers maken openbaar welke nevenfuncties zij bekleden – artikel 12 Gemeentewet, artikel 11 Provinciewet, artikel 32 Waterschapswet
  • Volksvertegenwoordigers vervullen geen andere – limitatief opgenomen ‘onverenigbare betrekkingen’ – artikel 13 Gemeentewet, artikel 13 Provinciewet, artikel 31 Waterschapswet
  • Volksvertegenwoordigers leggen de eed (verklaring of belofte) af voordat zij functie uitoefenen – artikel 14 Gemeentewet, artikel 14 Provinciewet, artikel 34 Waterschapswet
  • Volksvertegenwoordigers verrichten geen ‘verboden handelingen’ - artikel 15, lid 1 en 2, Gemeentewet, artikel 15, lid 1 en 2, Provinciewet, artikel 33, lid 1 en 2, Waterschapswet
  • De volksvertegenwoordiging stelt verplicht een gedragscode integriteit vast voor zijn leden, voor bestuurders en voor de kroonbenoemde. De inhoud daarvan is vrijgelaten – artikel 15, lid 3, 41c, lid 2, en 69, lid 2, Gemeentewet, artikel 15, lid 3, 40c, lid 2, en 68, lid 2, Provinciewet, artikel 33, lid 3, Waterschapswet
  • Volksvertegenwoordigers nemen niet deel aan de beraadslaging en stemming over aangelegenheden die hen persoonlijk aangaan of waarbij zij als vertegenwoordiger zijn betrokken, of over de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan zij rekenplichtig zijn of tot welks bestuur zij behoren – artikel 28, lid 1, Gemeentewet, artikel 28, lid 1, Provinciewet, en artikel 38a, lid 1, Waterschapswet 14 Handboek Integriteit / 1 Inleiding < vorige pagina volgende pagina > 15 1.4 Overzichtspagina bestuurder

Meer informatie

Klik hier om het handboek te lezen.

Klik hier om direct de zelftest te maken.