Zenden en ontvangen

Zenden en ontvangen

Als raadslid hebt u ongetwijfeld wel eens te horen gekregen dat er beter naar inwoners geluisterd moet worden. Dat beklag is van alle tijden en zal vermoedelijk ook niet zomaar verdwijnen. Toch kunt u als raadslid dit gevoel voor een groot deel wegnemen door te investeren in uw vaardigheid om te communiceren en te luisteren. Dit heb u nodig om als raadslid goed voor de dag te komen. De competentiescan meet uw persoonlijke ontwikkeling in twaalf kernvaardigheden van raadsleden. Deze week wordt er ingegaan op de vaardigheid ‘Communiceren en luisteren’.

In staat zijn om u zelf mondelinge en schriftelijk uit te drukken en hierbij in staat zij om te luisteren is niet het enige wat een ontwikkelde vaardigheid in communiceren en luisteren u biedt als raadslid. Deze kernvaardigheid zorgt ervoor dat u zich vlot kan verwoorden en to the point en helder kan beargumenteren. U zorgt ervoor dat er interactie tot stand komt door verder te vragen en goed te luisteren. U weet in uw uitspraken of argumentatie begrijpelijke taal uit te spreken voor een ieder, en weet een precieze middenweg te vinden tussen een uitgebreide en beknopte argumentatie.

De competentie communicatie en luisteren is in bijna iedere situatie die zich kan voordoen binnen de raad, maar ook in privésituaties buiten de raad van belang. Stel; u raakt met een burger aan de praat die u om verantwoording vraagt voor het slopen van sociale huurwoningen die moeten worden vervangen door woningen van een hoger segment. Door de vaardigheid communicatie en luisteren bent u in staat om de situatie helder en vlot uit te leggen en te beargumenteren op een manier waar deze specifieke burger behoefte aan heeft.

Competentiescan

U maakt de competentiescan door rechtsboven te klikken op Mijn account. Vervolgens maakt u een account aan en kunt u één keer de competentiescan van 48 vragen volledig doorlopen. Dit neemt zo'n tien minuten in beslag. De resultaten kunt u direct raadplegen en zijn gekoppeld aan adviezen voor het volgen van vervolgcursussen en -trainingen.

Volgende week staat de competentie 'integriteit' centraal. In totaal zijn er twaalf competenties voor raadsleden:

 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Communiceren en luisteren
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Onderhandelen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Initiatief
 • Coachen
 • Sturend vermogen