Zes tips van Elzinga voor sterke Raad bij decentralisatie

Zes tips van Elzinga voor sterke Raad bij decentralisatie

De overdracht van taken van Rijk naar gemeenten maakt een einde aan de klassieke lokale autonomie van gemeenten en gemeenteraden. ‘Het is de Rijksoverheid die de gemeentelijke filialen aanstuurt’, schrijft de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur van 15 augustus.

Elzinga heeft een zestal tips voor gemeenteraden om het initiatief en de zeggenschap over wat er gebeurt op werk, jeugdzorg, participatie en huishoudelijke zorg bij de gemeente te houden:

  1. Gebruik het budgetrecht van de raad om stevig te sturen;
  2. Neem als raad het initiatief om voor de decentralisatiedossiers heldere en duidelijke plannen te maken;
  3. Stuur de wethouder sociaal domein naar de regio met duidelijke opdrachten en instructies en neem geen genoegen met bestuurlijke verhalen dat de beslissingen allemaal al genomen zijn in het contact met zorgaanbieders enzovoort;
  4. Overleg met grote regelmaat met de raadscollega’s uit de naburige gemeenten om de vinger aan de pols te houden;
  5. Zoek als gemeenteraad zoveel mogelijk draagvlak in de lokale gemeenschap voor de genomen beleidskeuzes;
  6. Ga niet akkoord met de stellingname van het college dat de gemeenteraad nauwelijks bevoegdheden heeft. De raad moet uiteindelijk altijd de begroting goedkeuren.

Wie de gehele column “Klassieke lokale autonomie moet herleven” van Elzinga in Binnenlands Bestuur wil teruglezen, kan dat door hier te klikken.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert op 20 september in Zwolle samen met diverse andere organisaties een landelijk raadsledencongres over de betekenis en de gevolgen van de decentralisatie van taken naar gemeenten. Meer informatie en aanmelden: klik hier.