Zet in op preventie voor meer grip op de jeugdzorg

Zet in op preventie voor meer grip op de jeugdzorg

Door meer in te zetten op preventie kun je voorkomen dat jongeren onnodig een langlopend traject in moeten en houd je als raadslid meer grip op dit lastige dossier.Dat was een van de lessen uit de online bijeenkomst ‘’Regisseer de toekomst van de jeugd’’ waar raadsleden met elkaar en met experts in gesprek gingen over preventie en financiële risico's binnen de jeugdzorg.

Voor gemeenteraden is het vaak lastig om voldoende zicht te krijgen op het jeugdzorgdossier. Hierdoor worden raden bijvoorbeeld geconfronteerd met financiële tekorten. Om raadsleden hier praktische handvatten in te bieden organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met kennispartners Deloitte en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) de online bijeenkomst ‘’Regisseer de toekomst van de jeugd’’.
Tijdens deze bijeenkomst gingen experts van Deloitte en het NJI uitgebreid in op de grotere rol die preventie kan spelen in het beheersbaar houden van de jeugdzorg en hoe je als raadslid aan de slag kunt om de kosten beheersbaar te houden zonder verlies van kwaliteit.

De waarde van preventie

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is er nog veel ruimte te winnen aan de voorkant van het jeugdzorgproces. Door voldoende zorg te dragen voor goede basisvoorzieningen en ondersteuning kunnen eventuele problemen al vroeg aangepakt worden. Zo hoeven jongeren minder vaak een langdurig jeugdzorgtraject in, maar wordt er eerder geacteerd.

Draaiknoppen voor de raad

De experts van Deloitte gingen tijdens deze sessie uitgebreid in op de knoppen waar je als raadslid aan kunt draaien om grip te krijgen op de jeugdzorg. Het is hierbij van groot belang om te onthouden dat elke knop waaraan gedraaid wordt effect kan hebben op alle overige aspecten van de jeugdzorg, zowel op financieel gebied als op bijvoorbeeld toegang tot de jeugdzorg. De volledige presentatie van Deloitte is terug te vinden onder dit artikel.

Meer informatie

Voor meer informatie over het krijgen van grip op de jeugdzorg kunt onder andere terecht op onze digitale leeromgeving. De verschillende modules met betrekking tot de jeugdzorg vindt u hier: Modules jeugdzorg. U kunt de presentaties van Deloitte en het NJI hier bekijken: