Zetje in de rug voor betere ondersteuning raad zinvol

Zetje in de rug voor betere ondersteuning raad zinvol

Raadsleden en gemeenteraden hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de omvang van de ondersteuning door griffie en rekenkamer.Maar een zetje in de rug door Den Haag, op de wijze zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur het heeft geformuleerd, kan volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zinvol zijn.

Want de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ziet dat gemeenteraden uit zuinigheid en voorbeeldgedrag zichzelf te kort doen als het gaat om de omvang en kwaliteit van hun ondersteuning. 

Verheugd

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderstreept dat een goede, sterke en krachtige griffie bijdraagt aan een sterke positie van de gemeenteraad. Dat is belangrijk omdat een sterke raad in de lokale democratie er toe doet.
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is daarom verheugd met het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de wenselijkheid van minimale normen voor ondersteuning van de raad door griffie en rekenkamer. Volgens de ROB dient de minister deze minimale normen voor ondersteuning van de raad op te stellen in overleg met de beroeps- en belangenverenigingen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is voor dat overleg beschikbaar. 

Gelijkwaardige griffier

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden juicht een ruimere budgettering niet alleen voor de griffie maar ook voor de rekenkamer toe en is voorstander van een gelijkwaardige positie van de griffier in de lokale driehoek. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderstreept ook dat een rekenkamer een belangrijke hulptroep is van de raad, zodat de raad als lekenbestuur kan bouwen op de informatie die door de rekenkamer is verzameld.

Reactie griffiers

De Vereniging van Griffiers is blij dat de Raad voor het Openbaar Bestuur de noodzaak van een goede griffie heeft onderbouwd, zie het artikel op de website van de griffiers hierover.

Meer informatie

Het advies “Goede ondersteuning, sterke democratie” van de Raad voor het Openbaar Bestuur is afgelopen donderdag gepresenteerd. Meer informatie over de kernpunten en over het advies zijn te lezen in het bericht “Normen minimale ondersteuning raad vraagt actie van minister”.