Zeven raadsleden gaan voor voorzitterschap Raadsleden & Griffiers

Zeven raadsleden gaan voor voorzitterschap Raadsleden & Griffiers

Dertien raadsleden uit het land hebben zich kandidaat gesteld voor een plek in de Commissie Raadsleden & Griffiers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Er zijn zeven raadsleden die zich kandidaat hebben gesteld voor het voorzitterschap van de commissie. Daarnaast hebben nog drie raadsleden zich voor het bestuur aangemeld.

 De VNG heeft negen adviescommissies die op verschillende terreinen advies geven. De Commissie Raadsleden & Griffiers heeft tot doel om van uit de perspectieven van raadsleden en griffiers een bijdrage te leveren in de beleidsstandpunten van het bestuur van de VNG. De commissie bestaat uit twintig leden, waarvan tien raadsleden en tien griffiers. Er wordt zowel een raadslid als een griffier gezocht om alle plekken in de commissie weer te bezetten. De voorzitter van de commissie zit tevens in het bestuur van de VNG. Dat was het raadslid Robbert Lievense uit Schouwen-Duiveland, maar Lievense is gestopt omdat hij lid van de Eerste Kamer is geworden voor de BoerBurgerBeweging (BBB).

 VNG commissies

In de andere VNG commissies zitten slechts enkele raadsleden. Die commissies – meestal meer dan twintig leden - bestaan vooral uit wethouders en burgemeesters, met één of twee raadsleden daarbij. Voor de vacatures in deze commissies hebben ook raadsleden zich kandidaat gesteld.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, die zelf geen onderdeel is van de VNG maar wel mag adviseren over de kandidatuur van raadsleden, pleit voor meer raadsleden in commissies van de VNG.

 Meer informatie

Voor meer informatie over de Commissie Raadsleden & Griffiers, klik hier.