Zin in besturen en lobbyen binnen VNG?

Zin in besturen en lobbyen binnen VNG?

Raadsleden die zin hebben in besturen en lobbyen binnen de VNG doen er verstandig aan na te denken of zij actief willen worden binnen de VNG. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in bestuur en commissies een 10-tal vacatures waarvoor ook raadsleden zich kunnen melden.

De belangrijkste vacature is de post van voorzitter van de VNG. De huidige voorzitter Annemarie Jorritsma heeft te kennen gegeven dat zij stopt als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), klik hier voor meer informatie.

Behalve een nieuwe voorzitter zoekt de VNG ook burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers of raadsleden die zich voor een of meer van de open staande vacatures willen aanmelden in bestuur of commissies van de VNG. De vacatures zijn ontstaan doordat in het afgelopen jaar een aantal bestuurs- en commissieleden zijn gestopt, bijvoorbeeld vanwege verandering van functie. Welke posten beschikbaar zijn, wordt bekend gemaakt in een brief die de VNG op 13 maart rondstuurt naar alle leden. Raadsleden die belangstelling hebben om actief te zijn binnen de VNG kunnen dan ook lezen of daar een functie of commissie van hun gading tussen zit.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat er te weinig raadsleden in het bestuur en de commissies van de VNG zijn vertegenwoordigd. Vice-voorzitter Gerard Ram heeft de VNG tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG in november 2014 opgeroepen het verzoek om meer raadsleden in bestuur en commissies 'serieus te nemen', klik hier voor meer informatie.