‘Zo ontdekte ik hoe je zaken geregeld krijgt’

‘Zo ontdekte ik hoe je zaken geregeld krijgt’

Directe democratie via burgerberaden en politieke cafés helpt om meer mensen te betrekken bij de lokale samenleving, stelt Sophie Heesen, raadslid in Gouda. ‘Ook al vinden besluiten plaats in de raad, op straat hoor je wat er speelt.’

‘Voor er corona was organiseerde ik als raadslid politieke cafés, zoals over sport. Verschillende mensen van sportverenigingen en de politiek kwamen daar samen. Zo kreeg ik inzicht in wat er leefde op het gebied van sport in onze gemeente. Directe democratie helpt om iedereen te betrekken bij wat er kan en moet gebeuren in onze gemeente, bijvoorbeeld door burgerberaden en inspraakavonden. Mensen die je op een andere manier minder goed bereikt krijgen er een stem, bijvoorbeeld degenen die de taal niet helemaal machtig zijn.

Belangrijk

Sinds mijn vijftiende wilde ik in de politiek om dingen voor elkaar te krijgen. Ik groeide op in een liefdevol gezin waar ik alle kansen heb gekregen. In 2018 kwam ik in de raad, toen ik ook examen moest doen voor het havo. Nu ben ik student bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Een onderdeel van de studie is het behandelen van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om naar gemeenten te kijken om te weten wat er maatschappelijk speelt.

Lange adem

Eerst vond ik het raadswerk spannend, want ik kende de procedures niet. Raadswerk leer je niet in twee weken, het vraagt om een lange adem. Anderhalf jaar was het enorm zoeken naar hoe gemeentepolitiek werkt, wie belangrijk is om dingen voor elkaar te krijgen. Maar ik wilde leren, daarom stelde ik mij op als een spons die alles opneemt. Hierdoor ontdekte ik hoe je dingen geregeld krijgt in de raad. Ik moest samenwerken met mensen die ik nooit zou tegenkomen in mijn eigen omgeving, zoals raadsleden van andere partijen, en open te staan voor hun ideeën. Eerst vond ik dat een beetje spannend, maar juist deze ervaring heeft mij verder geholpen. Dat vind ik het mooie van democratie, dat je open het gesprek aangaat en naar elkaar luistert in plaats van alleen oog te hebben voor je eigen gelijk. Ook heb ik samengewerkt met raadsleden uit andere gemeenten, omdat sommige vraagstukken ook daar spelen. En ook de media spelen een grote rol om zaken onder de aandacht te krijgen.

Standpunten

Omgaan met raadsleden van andere partijen vind ik nu fijn, want het stelt mij in staat om ze te overtuigen van mijn standpunten. In de raad heb ik geleerd dat ik dingen kan veranderen, dat je als raadslid echt het verschil kan maken voor de mensen.

Drie tips voor raadsleden

  • Oriënteer je op wat er speelt in en rond de gemeente. Kijk niet alleen naar de agenda van de gemeente, maar zoek inwoners op, praat met maatschappelijke organisaties. Zo hoor je waar mensen wakker van liggen en wat er van jou als raadslid wordt verwacht.
  • Besef dat je onderdeel bent van een raad die gezamenlijk beslissingen neemt en handel ernaar. Werk samen met andere raadsleden buiten je partij, deel je visie, sta open voor die van anderen en neem alle argumenten serieus.
  • Bewaak je grenzen, want je bent meer dan raadslid alleen. Tomeloze inzet voor je raadswerk mag niet ten koste gaan van het leven buiten je raadslidmaatschap. Geef jezelf de ruimte om te ontdekken, te leren en de doelen die je wil te bereiken.

Het hele interview is te lezen in de digitale versie van de nieuwe Opleidingengids. 

Meer informatie

Raadsleden die geen lid zijn, kunnen de Opleidingengids bij het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanvragen, door een mail aan: info@raadsleden.nl. 

Meer informatie over leren en opleidingen zie ook de Opleidingenpagina