Zó werkt de zorg in Nederland

Zó werkt de zorg in Nederland

Als raadslid heb je een grote verantwoordelijkheid in het maken van keuzes omtrent de zorg in jouw gemeente. In het zorgdomein kunnen veel vragen op je afkomen; uit welke wetten krijgen ouderen in jouw gemeente zorg, hoe verhouden de Jeugdwet en de jeugdgezondheidszorg zich tot elkaar, hoe komt de GGD aan zijn geld en wie houdt het toezicht op zorg in het lokale domein? Zomaar wat vragen waar je als raadslid mee te maken kan krijgen.

De informatieproducten van Platform Zó werkt de zorg, een initiatief van De Argumentenfabriek en en VvAA, helpen de antwoorden snel te vinden.

Thema's

Het basisboek Zó werkt de zorg in Nederland legt met korte teksten en fraaie visualisaties uit welke hoofdrolspelers, wetten en geldstromen het stelsel vormen. Thematische edities, zoals Zó werkt de ouderenzorg en Zó werkt de huisartsenzorg zoomen in op een specifiek onderdeel. Handig als naslagwerk voor nieuwe en zittende raadsleden.

Alle feiten en cijfers over ons zorgstelsel staan ook in de (gratis) Zó werkt de zorg - app.