Zomerreces: Tijd om bij te lezen!

Zomerreces: Tijd om bij te lezen!

DEN HAAG – De zomerperiode is vaak een tijd voor ontspanning, rust en daarmee voor bijlezen zodat je als raadslid in het vervolg van 2016 je raadswerk weer effectief en gericht ter hand kunt nemen. Heb je tips en aanbevelingen nodig, kijk dan op de website van Raadslid.Nu, in het bijzonder op onze pagina met publicaties.

Raadslid.Nu heeft in 2016 onderzoeken en publicaties uitgebracht op diverse terreinen: Een rapport over het effect van burgerbegrotingen en wijkbudgetten op het budgetrecht van de raad, een onderzoek over burgeraudits als nieuwe vorm van burgerparticipatie, een rapport over hoe je als raadslid om kan gaan met burgerinitiatieven, een rapport over de rol van de raad bij de overgang naar een overheid die alle informatie open en transparant beschikbaar stelt, een essay over de bestuurlijke rol van de gemeenteraad en een rapport over hoe raadsleden de burgers het beste kunnen betrokken bij de lokale democratie. 

Wil je meer lezen over deze onderwerpen, klik dan op de onderstaande links:

Hard naar het college, zacht naar de samenleving
Een essay over de bestuurlijke rol van de gemeenteraad. In het essay wordt onder meer de aanbeveling gedaan om in kaart te brengen of er veranderingen noodzakelijk zijn in de rolopvatting van de gemeenteraad.

Raadswerk is Maatwerk
Een rapport over hoe raadsleden de burgers het beste kunnen betrekken bij de lokale democratie. In het rapport laat aan de hand van de ontwikkelde thermometer zien wat je als raad wel en niet het beste kan doen wanneer je wilt dat burgers meer meedoen, hun burgerlijke vaardigheden ontwikkeld worden, hen meer invloed wil geven, meer medebeslissingsrecht en wat er nodig is als je de legitimiteit van je lokale democratie wil vergroten.

Zelfstandig Raadsbudget
Een onderzoek over het zelfstandig raadsbudget. Gemeenteraden hebben voor de eigen opleiding, onderzoek en ondersteuning minder dan één procent budget van de totale omvang van de gemeentebegroting gereserveerd.

Raadslid en Open Overheid
Een rapport over de rol van de raad bij de overgang naar een overheid die alle informatie open en transparant beschikbaar stelt. Een aanbeveling uit het rapport is dat het belangrijk is om openbaarmaking van informatie in te regelen in het dagelijkse werkproces.

Raadslid en Burgerkracht 
Een rapport over hoe je als raadslid om kan gaan met burgerinitiatieven. De belangrijkste adviezen uit het rapport zijn: Verbinden, faciliteren, controleren en kaderstellen.

Kansrijk maar kwetsbaar
Een onderzoek over burgeraudits als nieuwe vorm van burgerparticipatie. Het onderzoek beveelt aan dat de participatieladder moet worden uitgebreid met een zevende trede die over controleren gaat.

Het budgetrecht van de raad intact?
Een rapport over het effect van burgerbegrotingen en wijkbudgetten op het budgetrecht van de raad.  Adviezen uit het rapport zijn onder meer om een bezoek te brengen aan initiatieven en om  van tevoren goed na te denken over de spelregels.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 18 juli 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!