Zorg dat je als raadslid weet wat er leeft

Zorg dat je als raadslid weet wat er leeft

‘’Wees assertief, zelfbewust, weet wat er leeft in de stad en leer van je blunders.’’ Dat was een van de lessen voor raadsleden van voormalig volksvertegenwoordiger Peter van Heemst tijdens het deelcongres van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers op het VNG Jaarcongres in Goes.

Bij het deelcongres werd er aandacht besteed aan het vakmanschap van het raadslid. Hoe kunnen raad en griffie samen optrekken om vakmanschap te bevorderen? Bij het deelcongres gingen de deelnemers in gesprek met elkaar en met Peter van Heemst, voormalig Tweede Kamerlid, Statenlid en raadslid, en de Almeerse raadsgriffier Jan Dirk Pruim.

Vaardigheden van raadsleden

Van Heemst pleitte tijdens het gesprek voor raadsleden die minder stukken lezen en meer de stad in gaan. ‘’De kracht van een raadslid is dat hij 50 keer beter weet wat er leeft binnen de gemeente dan een wethouder,’’ aldus van Heemst. Hij vindt een raadslid dat assertief en zelfbewust is en niet zozeer alle stukken leest het meest waardevolle raadslid. Een andere belangrijke competentie voor een goed raadslid is de drang om te willen weten hoe iets in elkaar zit.

Vakmanschap van de griffier

Om het vakmanschap van de raad te verbeteren is goed samenspel met de griffier vereist. Jan Dirk Pruim, raadsgriffier in Almere, sprak zich in Goes dan ook uit voor permanente vorming en ontwikkeling voor de raad. “Je moet werken aan vorming en ontwikkeling van raadsleden”, aldus de Almeerse griffier die daarvoor ook pleitte in zijn essay “Het lege midden”. Ook op het gebied van digitalisering en e-learning is volgens Pruim nog voldoende winst te behalen. “Waarom bijeenkomsten voor 388 gemeenteraden over de nieuwe Omgevingswet? Volgens mij kun je raadsleden daarover ook bijpraten met e-learningtrajecten”, aldus Pruim.