U bent hier

Zorg voor betrokkenheid gemeenteraad bij aanpak corona

De betrokkenheid van de gemeenteraad bij het door de burgemeester gevoerde bestuur bij de aanpak van corona moet gewaarborgd worden. Dat beoogt het amendement op de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 van het Tweede Kamerlid Van Dam (CDA) dat met algemene stemmen is aangenomen.

Het is voor veel raadsleden lastig om zicht te krijgen op de gevolgen van de corona aanpak voor hun gemeenten. Daarnaast merken raadsleden dat er veel wordt besloten in de veiligheidsregio’s, wat het voor raadsleden moeilijk maakt om hun kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.
De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 van minister De Jonge (VWS) bracht hier volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nog te weinig verbetering in.

Een amendement van CDA-Kamerlid Van Dam heeft als doel dit te veranderen. Zo moet de betrokkenheid van zowel de raad als het college van B&W gewaarborgd worden wanneer een burgemeester lokale maatregelen neemt in de bestrijding van het coronavirus. De exacte wijze waarop deze betrokkenheid vorm krijgt, moet in overleg tussen de burgemeester en de raad tot stand komen.

Betrokkenheid bij de veiligheidsregio

Daarnaast vergroot het amendement de mogelijkheden van de raad bij eventuele beslissingen door de voorzitter van de veiligheidsregio. Wanneer er, door een ministerieel besluit, bevoegdheden aan de voorzitter van de veiligheidsregio worden overgedragen dient deze verantwoording af te leggen aan de verschillende raden.
Dit kan achteraf, maar bij langdurige maatregelen kan men ook in gesprek over tussentijdse terugkoppeling. Ook hier laat het amendement de ruimte aan de betrokken organen om de exacte wijze van verantwoording en terugkoppeling vorm te geven. Zo kan de voorzitter van een veiligheidsregio schriftelijk verslag doen, waarna de voorzitter van de veiligheidsregio eventuele vragen van de betrokken raden schriftelijk of mondeling beantwoordt.

Meer informatie

De wet van minister De Jonge is op 13 oktober aangenomen in de Tweede Kamer en zal richting de Eerste Kamer verzonden worden voor behandeling. U vindt het aangenomen amendement hier. Daarnaast vindt u hier het wetsvoorstel. De eerdere reactie op het wetsvoorstel van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt u hier: ‘Democratie komt nu even niet uit’.