Zorg voor de juiste ondersteuning

Zorg voor de juiste ondersteuning

Raadsleden van lokale partijen missen de ondersteuning die ze graag zouden hebben. Van belang is dat raadsleden weten wat voor raad en raadslid zij willen zijn. Om daarna de juiste ondersteuning te organiseren. Dat vraagt om samenwerking in de raad, het overbruggen van verschillen en soms ook een cultuurverandering. 

Met de decentralisatie in de zorg, de energietransitie en de omgevingswet namen de taken van raadsleden de laatste jaren alleen maar toe. En daarmee werd de noodzaak van goede ondersteuning van het lekenbestuur dat de raad is, ook groter. 
Maar het is aan raden zelf voldoende budget voor ondersteuning uit te trekken. Want, ‘goed openbaar bestuur is niet gratis’, zoals Huri Sahin, raadslid Raad voor het Openbaar Bestuur, in november zei bij de presentatie van het rapport ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’.

Hoe pak je het aan?

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verzorgde tijdens het congres lokale partijen een presentatie over de hulptroepen die je als raadslid hebt om je taken goed te kunnen doen en sprak met raadsleden Erwin Rutten (Waalre) en Piet Reitsma (Tytsjerksteradiel) van lokale partijen over hoe zij het aanpakken. Het ging daarbij over de ondersteuning vanuit de griffie, de fractie en de partij.  

  • Maak binnen de raad bespreekbaar welke ondersteuning je van de griffier verwacht. Regel voldoende budget bij voorkeur bij aanvang van de raadsperiode. Het is van belang dat de werkgeverscommissie regelmatig terugkoppeling geeft aan de griffier en de raad, en zo de linking pin vormt in de aansturing van de griffie vanuit de raad.
  • Een goede fractieondersteuning is essentieel voor het functioneren van de fractie. Burgerraadsleden of fractieondersteunners kunnen inhoudelijk voorwerk verrichten. Met meer budget, bijvoorbeeld voor het zelfstandig doen van onderzoek, kan een fractie haar rol beter pakken. Het dilemma blijft dat het voor een raad lastig is budget voor zichzelf te claimen. Het advies is om dit al bij de kadernota of bij aanvang van de raadsperiode te regelen. 
  • Wanneer de partijorganisatie staat, geeft dat rust in de fractie. Zij kunnen zich dan volledig richten op het fractiewerk. Dat vraagt om capabele bestuursleden. Die zijn niet altijd even makkelijk te vinden. Het is voor een fractie en het bestuur van een partij van belang met elkaar te bespreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn.

Het congres landelijke partijen werd zaterdag 13 februari voor het eerst georganiseerd door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen in samenwerking met de VNG. Lokale raadsleden hebben verder ook behoefte aan meer ondersteuning op het gebied van ledenwerving, partijorganisatie, partijfinanciën, campagnevoeren en opleidingen, zo bleek uit een onderzoek van de Onafhankelijke SenaatsFractie dat tijdens het congres werd gepresenteerd. 

Meer informatie

- Presentatie congres.
- Artikel Bezuinigen op fractieondersteuning niet wenselijk.
- Artikel Ga het gesprek aan over uw fractieondersteuning.
- Artikel Normen minimale ondersteuning raad vraagt actie van minister.
- Video Toelichting op advies Goede ondersteuning, sterke democratie van de Raad voor het Openbaar Bestuur.