Zorg voor een optimale relatie met rekenkamer

Zorg voor een optimale relatie met rekenkamer

De rekenkamer(commissie) is een belangrijke hulptroep van de raad. Om deze hulptroep optimaal te benutten is een goede relatie tussen raad, rekenkamer en de ambtelijke organisatie van groot belang. Met de ‘’Inspiratiekaders effectieve invulling lokale rekenkamer’’ kunnen gemeenteraden hiermee aan de slag.

De rekenkamer kan de gemeenteraad van belangrijke informatie en aanbevelingen voorzien. Dit gebeurt door onderzoek op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Om de inzet en de kwaliteit van de rekenkamer optimaal te benutten is een goede relatie tussen de rekenkamer, raad en ambtelijke organisatie van groot belang. Deze relatie kan versterkt worden in een leerproces wat uitgebreid wordt beschreven in een van de inspiratiekaders in de publicatie ‘’Inspiratiekaders effectieve invulling lokale rekenkamer’’.

Uit het inspiratiekader blijkt dat de relatie tussen de raad en rekenkamer te vatten is in een viertal aspecten.

  1. Allereerst gaat het om de doorwerking van de effecten en aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek en de wijze waarop de gemeenteraad het rekenkameronderzoek gebruikt in hun kaderstellende en controlerende taak.
  2. Ten tweede is het van belang om inzichtelijk te krijgen hoe het gesteld is met de kwaliteit van het werk van de rekenkamer. Hier gaat het bijvoorbeeld over de vraag hoe de rekenkamer de input en werkwijze organiseert.
  3. Ook de interactie tussen de raad en de rekenkamer is van groot belang. Hier gaat het over de vraag over hoe je de interactie hebt vorm gegeven vanaf het moment van input bij de rekenkamer tot aan de uiteindelijke aanbevelingen die uit het rekenkameronderzoek naar voren komen.
  4. Tot slot gaat het ook over de vraag hoe je gezamenlijk continu werkt aan een verbetering van het gehele systeem en de gehele werkwijze. 

Leerproces

Het inspiratiekader bestaat uit drie stappen. Allereerst is er de zelfscan die gemeenteraden kunnen uitvoeren om te achterhalen hoe de huidige relatie tussen raad, rekenkamer en ambtelijke organisatie is vorm gegeven en waar eventuele verbeterpunten zitten. In de tweede stap kan hier vervolgens het gesprek over gevoerd worden. Het laatste blok bestaat uit een aantal best practices van gemeenten die de relatie tussen de rekenkamer, raad en ambtelijke organisatie optimaal benutten. U vindt het volledige inspiratiekader met de zelfscan, aanbevelingen voor het gesprek en de best practices hier: Inspiratiekaders effectieve invulling lokale rekenkamer.

Meer inspiratie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft meerdere artikelen gepubliceerd rondom deze inspiratiekaders om de rol van de rekenkamer als hulptroep van de raad te versterken. Meer informatie vindt u hier Succesvolle samenwerking tussen rekenkamers en Gemiddeld €1,30 per inwoner voor de rekenkamer.